4. pôstna nedeľa C – pohľad ekonóma

Dnešné evanjelium je veľmi aktuálne. V priebehu každého dňa sa raz ocitneme v úlohe márnotratného syna a inokedy zasa v jeho staršom bratovi. Je pôstne obdobie.
Čas spytovania svedomia, pôstu, sebazaprenia, zriekania sa obľúbených vecí, jedál, zdržiavania sa zábavy atď. Napriek tomu v tejto rýchlej dobe si to ani neuvedomujeme. Míňa sa deň za dňom a my strácame prehľad o čase. A zrazu je tu 4. pôstna nedeľa, v ktorej je príbeh nie nemej známy každému človeku. Toto zamyslenie je rozdelené do troch častí. Prvá časť je venovaná dedičstvu. Druhá časť bude venovaná márnotratnému synovi a posledná časť bude venovaná jeho staršiemu bratovi.
Otec spravodlivo rozdelil svoj majetok svojim dvom synom. Jeden ostal pri ňom a druhý začal žiť hýrivým spôsobom života. Otec predstavuje nielen nebeského Otca, ktorý je spravodlivý a milosrdný. Ale dnes predkladá ľuďom deliacim svoj majetok (rodičom, ujom, tetám, bratom, sestrám,…), jasný postoj k dedeniu. „A on im rozdelil majetok.“ On sám podľa svojho uváženia rozdelil majetok svojim synom. Je veľmi smutné, že naše rodiny zvládnu rôzne krízy. Rozdelenie dedičstva často predstavuje najväčšiu, najhlbšiu a najvážnejšiu krízu v rodine. Súrodenci a ich potomkovia sa väčšinou rozhádajú práve na dedičstve tak, že tým trpia aj ďalšie generácie. Rodičia svoj majetok majú spravodlivo podeliť svojim deťom a povinnosťou detí je rešpektovať rozhodnutie svojich rodičov bez ohľadu na ich pocity. Táto otázka u zodpovedných rodičov má byť vyriešená počas ich života. V prípade náhlej smrti je potrebné rešpektovať posledné rozhodnutie. Takto rodiny môžu predísť sporom, ktoré prichádzajú po smrti na dedičov. Zároveň je tu kladený dôraz na rešpektovanie rozhodnutia o dedičstve. Takto rodiny môžu ušetriť finančné prostriedky za právnikov, za súdne poplatky atď. Otázka dedičstva je veľmi citlivá. Zároveň musíme dbať aj na dodržiavanie Desatora Božích prikázaní: 7. Nepokradneš! 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Nezabúdajme aj na Šesť hlavných právd: Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce“ aj čo sa týka otázky dedičstva. To znamená spravodlivého rozdelenia, ako aj zodpovedného spravovania nadobudnutého dedičstva.
Na Slovensku sa akoby národným životným štýlom stáva, že mnohí ľudia si chcú užívať život bez akejkoľvek námahy. Spoliehajú sa na to, že ich rodičia, partneri, súrodenci,… zarobia finančné prostriedky a oni zatiaľ si budú užívať život. Aj márnotratný syn skúsil takýto život, ktorý neviedol k ničomu. Získané bohatstvo stratil a sám ostal bez peňazí. Koľkokrát sme v našom živote úplne zbytočne vyhodili peniaze, podcenili hodnotu darov,.. Koľkokrát nakupujeme tovary a služby, ktoré nepotrebujeme a ani potrebovať nebudeme. Podliehame módnym trendom a súťažíme v nakupovaní oblečenia, vecí, nábytku,… a vôbec tieto veci nepotrebujeme. Nevieme hospodáriť so zarobenými peniazmi a pritom nie je to taká zložitá veda. Kúpou výrobkov a služieb, ktoré nie sú kvalitné, podporujeme nezodpovedných podnikateľov. Naopak zodpovední podnikatelia musia prestať vyrábať tovary a poskytovať služby, lebo cena za ich kvalitné výrobky je pre nás veľmi vysoká. Čudujeme sa, prečo na náš trh sú dovážané nekvalitné potraviny, ale popritom ich kupujeme z dôvodu ceny. Ak o takéto tovary a služby s nízkou kvalitou máme záujem, nečudujme sa, že na našom trhu nenájdeme kvalitu. Taktiež keď zvýhodňujeme zahraničných investorov na našom trhu, nečudujme sa, že domáci podnikatelia radšej ukončia živnosť, ako majú pracovať. Ako môže domáci podnikateľ konkurovať zahraničnému podnikateľovi, keď nedostane dotácie, nemá daňové prázdniny atď. Vôbec sa nechceme poučiť z minulosti. Nefunguje to tak, že tu príde zahraničný investor a bude na našom trhu dlhodobo pôsobiť. Prečo? Pretože po skončení poberania výhod sa zbalí a premiestni celú výrobu do inej krajiny. Ale náš domáci podnikateľ to neurobí. Tomu viac záleží na rozvoji jeho firmy v jeho regióne, ako zahraničnému investorovi. My sa stále správame ako márnotratní synovia tejto krajiny. Nevážime si svoju prácu, svoje remeslá, svojich poctivých a zodpovedných ľudí. Závidíme, že sa darí našim príbuzným, spolužiakom,… Zabudnime na všetky nedorozumenia a vráťme sa k nášmu Otcovi s prosbou o odpustenie, tak ako to urobil márnotratný syn v dnešnom evanjeliu. Začnime sa s hlbokou úctou a láskou správať k ľuďom okolo nás a vytvárajme svet porozumenia, pomoci, podpory a rozvoja.
Nezhodneme sa na mnohých veciach. Každý z nás je rozdielny a má iné názory vyplývajúce z mnohorakých skúseností. Tak aj starší syn z dnešného evanjelia zaujal svoj postoj. „On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.“ Aj dnes nás náš Otec prosí, aby sme nelipli na majetku, peniazoch, práci, nenávisti, závisti,… Otcov postoj nehovorí to, že mladší syn nenesie zodpovednosť za spáchané hriechy. Otcov postoj je radostný preto, že syn si priznal svoju hriešnosť a svoje chyby. A najstarší syn to nechcel pochopiť. Otec nepodporuje lajdáckosť, nezodpovednosť, lenivosť. Ba naopak, má zmysel pre zodpovednosť, poctivosť, úprimnosť. On oceňuje svojho najstaršieho syna, keď mu hovorí: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.“ Najstarší syn o nič neprichádza, ba naopak Otec ho ubezpečuje, že všetko čo má, je aj jeho. Nehovorí to, že čo má Otec bude znova napoly rozdelené medzi synov. Tešme sa s tými, ktorí sa rozhodli ospravedlniť za svoje chyby, buďme odpúšťajúci a podajme pomocnú ruku blízkemu. Pomôžme každému, kto o našu pomoc požiadať, aby sme sa stávali lepšími ľuďmi. Keď pracujeme, nezabúdajme na oddych i modlitbu. Nech sa práca nestane pre nás modlou. Nájdime si čas na prácu, na modlitbu, na našu rodinu i priateľov.
V každej z týchto troch častí je nepriamo ukryté jedno dôležité poznanie. Už sme prešli od globálneho k lokálnemu. Prečo?  Pretože „od globálneho „Mysli lokálne, konaj globálne“ sme sa presunuli k relokalizácii“  „Mysli globálne, konaj lokálne.“ (Zelený M., Košturiak J. To vám byl divný svět. Úvahy o proměnách světa kolem nás) Začnime meniť seba, svoje rodiny, okolie a pomáhajme jeden druhému kráčať k dokonalosti. Podporujme všetkých poctivých ľudí, podnikateľov, zamestnancov, zamestnávateľov v tom, čo robia. Neklaďme prekážky tým, ktorí konajú dobré dielo. Podporujme poctivých novinárov, politikov, starostov, primátorov, roľníkov, študentov, rodičov, deti,…

© Jaroslava Kmecová, 08.03.2013