4. veľkonočná nedeľa A – slovo k evanjeliu (Jn 10,1-10)

4_velkonocna_A_nz (720x618)Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“
(Jn 10,1-10)

Na prvé počutie veľmi jednoduché Ježišovo podobenstvo o dobrom pastierovi, o ktorom si takmer každý kresťan myslí, že mu rozumie a vypína pozornosť, keď sa začína čítať, paradoxne nebolo učeníkmi pochopené. V prípade nás moderných kresťanov vypínaním pozornosti pri počúvaní Božieho slova dochádza k vzniku zaujímavého fenoménu, ktorý dostal pracovný názov „svätá hmla“. A tak pri rozprávaní o dobrom pastierovi sa všetko sústreďuje na niekoľko okruhov o tom, aký dobrý pastier je Pán Ježiš, ako máme byť dobré ovečky a ako sú (alebo aspoň by mali byť) kňazi dobrými pastiermi. Takto dookola omieľané frázy sú dokonalým uspávacím prostriedkom pre všetky generácie prítomné v kostole. Evanjelium je však radostnou zvesťou – správou, ktorá burcuje k životu a nie tou, ktorá ho berie. O čom teda je podobenstvo o dobrom pastierovi?
V prvom rade o ovčinci, z ktorého je potrebné vyjsť, aby ovečka našla pastvu. Je zaujímavé, že pastva je mimo ovčinca. Do neho vchádza zvonku Dobrý pastier. Nie je v ovčinci, lež vchádza doň zvonku. V kontexte Jánovho evanjelia je to obraz vtelenia vykreslený už v úvodnom prológu: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14). Dôvod, pre ktorý do ovčinca vstupuje Dobrý pastier, je dvojaký: ten, že sú to jeho ovce a záleží mu na nich; a druhý, aby im priniesol plnosť života. Opäť to ladí s úvodom Jánovho evanjelia: „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“. Ovčinec je teda svet, do ktorého vstupuje Božské Slovo – Ježiš Kristus – Dobrý pastier.
Tento ovčinec je však oplotený, resp. ohradený. A preto podobenstvo je v druhom rade o bráne ovčinca. Ježiš, ktorý sa identifikuje s postavou dobrého pastiera, vchádza do ovčinca cez bránu, nie cez plot. Cezeň totiž vchádzajú zlodeji a zbojníci. Otázkou namieste je určite povaha onoho oplotenia. Prechod cezeň nemusí byť smrteľný pre zlodeja alebo zbojníka či vlka. Pre ovcu však určite smrteľným je. Cez plot sa prenáša resp. prehadzuje už len zabitá ovca. Živá vychádza z ovčinca len cez bránu, cez ktorú je prevádza pastier vďaka svojmu hlasu. Pastierov hlas je hlasom života, ktorý rezonuje v každej ovečke ovčinca. Je to hlas, ktorý vonia „zelenou pastvou“ – životom.
Túto Ježišovu obraznú reč učeníci nepochopili.  Preto im hovorí, že on je tou bránou do ovčinca. On ako dobrý pastier prichádza „cez seba“. Slovami Origena – On je Božím kráľovstvom – iba v ňom a cez neho má človek prístup k zelenej pastve večného života. Iba v ňom a cez neho má človek prechod cez oplotenie „ovčinca“, ktorým je smrť zvierajúca svet ľudí svojou obručou. Kristu Vykupiteľ človeka je bránou pre človeka, Božou odpoveďou na jeho volanie po živote.
Najkrajšou časťou podobenstva je prisľúbenie Ježiša Dobrého pastiera, že kto vojde cez neho, bude spasený, lebo bude vchádzať i vychádzať k zelenej pastve. Bude vo svete, ale nebude zo sveta. To je prisľúbenie života Cirkvi ako nového ovčinca s otvorenou bránou a stále znejúcim pastierovým hlasom. Tu majú miesto sviatosti Cirkvi počnúc krstom a končiac sviatosťou Kristovho kňazstva. Pozývam vás všetkých vyjsť z onej „svätej hmly“ a znovu sa započúvať v podobenstve o dobrom pastierovi do slova života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *