5. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 58,7–10)

Toto hovorí Pán: 7 „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. 8 Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. 9 Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘ Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, 10 ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.“

(Iz 58,7–10)

Odkiaľ sa v Izraeli vzali osoby, ktorým chýbal chlieb, strecha nad hlavou alebo oblečenie? Vôbec nemuselo ísť o príživníkov, neschopných alebo nezodpovedných ľudí. Vtedajšia spoločnosť bola agrárna. Stačilo, že vplyvom počasia bola opakovane zlá úroda a slabá žatva. Drobný roľník si musel požičať s veľkým úrokom (napr. v Mezopotámskych prameňoch sa uvádza až 75 %), aby mohol zaplatiť za osivo. Komu sa nepodarilo splatiť dlh, mohol si ho odpracovať, ale často prišiel o svoj pozemok. To viedlo k rozpadu domácnosti a z členov rodiny sa stávali príležitostní robotníci, bezdomovci a skrachovanci.

Keď Izaiáš hovorí o blížnom, hebrejčina používa výraz basar (telo) a myslí sa konkrétne na blízke príbuzenstvo. Neskrývať sa pred svojím blížnym znamená, že Izraelita nezatvára oči pred nedostatkom a začína meniť nepriaznivé podmienky počnúc svojimi najbližšími. Pokrvné príbuzenstvo zaväzovalo k pomoci tomu, ktorému chýbalo jedlo, šaty alebo bývanie. Ale platilo to aj opačne; kto sa dostal do ťažkostí, mohol sa spoľahnúť na to, že jeho rodina mu pomôže. Počas exilu a po ňom sa stávalo, že niekto zaprel vlastné príbuzenstvo. Izaiáš motivuje svojich adresátov, aby prakticky prejavovali lásku k blížnemu, ktorému chýbajú základné veci pre slušný život.

Izaiáš nás povzbudzuje ku konaniu dobra „zdola“, pretože ani ten najdokonalejší systém nedokáže „zhora“ pokryť všetky životné situácie. Veriaci nanovo objavuje svoju zodpovednosť za tých, ktorí sú okolo neho. Láskavosť, ktorú preukážeme, nás robí schopnými prijímať Božie dary a tí, ktorým pomáhame, skôr uveria, že Boh je naozaj dobrý.

Foto: Yøe Kovalík
Literatúra: Blenkinsopp J. Isaiah 56–66, The Anchor Yale Bible.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *