5. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu Lk 5,1-11

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
(Lk 5,1-11)
Dve rybárske loďky sú v príbehu zázračného rybolovu a povolania prvých učeníkov veľmi zaujímavým objektom. Stoja najprv „zaparkované“ a prázdne na brehu Genezaretského jazera. Nie sú v nich ani rybári, ani ryby, ani rybárske náčinie – všetko je von a po neúspešnom rybolove prechádza očistným procesom. Rybári čistia siete pričom uvoľnená kapacita dvoch lodiek láka Ježiša, ktorého „úlovok ľudí“ je mimoriadny. Evanjelista Lukáš tu zdôrazňuje, že Ježiš „chytil“ celý zástup na Božie slovo. Zvedavý zástup na brehu sa naň tlačí, lebo chce počuť viac z Božieho slova a potrebný odstup proroka od jeho poslucháčov môžu poskytnúť práve tieto dve loďky neúspešných rybárov. Ježiš nechce byť pod tlakom zástupu, nechce sa ním dať pohltiť.
Lukáš v týchto kapitolách svojho evanjelia zdôrazňuje práve Ježišov prorocký charakter. Odrazenie od brehu, ku ktorému Ježiš vyzýva Petra je malou požiadavkou proroka, ktorej naplnenie je odmenené nečakane bohato. Za čas strávený s Ježišom na lodi, dostáva Šimon a jeho spoločníci zaplatené bohatým úlovkom rýb. Ten je taký prekvapivý, že vedie Šimona Petra požiadavke odstupu od Ježiša. Vidí v ňom viac než proroka. Oslovuje ho „Pane“, čo je veľmi silný titul na adresu Ježiša, ktorým sa v prvotnej cirkvi zdôrazňovala jeho božská podstata. Tento prorocký skutok Ježiša postavený na malej poslušnosti Šimona Petra ústi do veľkého povolania. Ježiš ho pozýva aj s jeho spoločníkmi neodchádzať od neho, ale naopak ísť s ním a konať podobné skutky, stať sa Ježišovým spoločníkom pri podobných veľkých skutkoch.
Dve loďky nakoniec ostávajú na brehu prázdne. Šimon  Peter a Zebedejovci ich zanechávajú a stávajú sa učeníkmi Ježiša Krista. Jeho slovo sa ich dotklo a vo vzťahu k nim Ježiš už nepotrebuje odstup, ako to bolo v prípade zástupu. Loďky sa tak stávajú v istom zmysle zbytočné.
© Štefan Novotný 8.2.2013