5. pôstna nedeľa – pohľad ekonóma

5_pôstna ek (720x540)Deň za dňom, udalosť za udalosťou, okamih za okamihom sa nám môžu prechádzať mysľou. Choroba, úzkosť, smrť, zmŕtvychvstanie, ďakovanie. Toto sú slová, ktoré tvoria ústrednú tému dnešného evanjelia. Sme v období pôstu, kedy sa stále viac a hlbšie zamýšľame nad svojim životom. V ekonomickej oblasti sa môžeme viac sústrediť na rodinu a jej súčasnú situáciu. V tom prípade je vhodné zamerať sa na rodinný rozpočet. Vieme, že veľa rodín dneška má vážne finančné problémy. A tak počas tohto času pôstu, je príležitosť zamyslieť sa nad príjmami a výdavkami našej rodiny. Vieme, že príjmy rodiny tvoria všetky príjmy rodinných príslušníkov, s ktorými môže rodina hospodáriť. Tieto príjmy sú pasívne a aktívne. Aktívne príjmy sú príjmy za vykonanú prácu, za poskytnutú službu a podobne. Pasívne príjmy sú príjmy plynúce z inej formy, kde patria napríklad niektoré autorské príjmy, príjmy u vlastníctva majetku, fondov. Aktívne a pasívne príjmy sa vyplácajú v peňažnej alebo nepeňažnej forme. Dôležité je uvedomiť si, že tieto príjmy sú za aktivitu človeka vykonanú v tomto čase alebo v minulosti. Výdavky predstavujú zložitejšiu časť rodinného rozpočtu, pretože odzrkadľujú nielen potreby rodiny, ale aj životnú úroveň jej členov. Výdavky možno rozdeliť na fixné (stále) a variabilné (nestále).
Každá rodina má svoje priority, svoje sny a túžby, ktoré chce napĺňať. „Človek sa slobodne rozhoduje, ktorou cestou života pôjde. Nechá sa viesť vlastným svedomím, o ktorého rast, sa má v poznávaní pravdy o sebe samom neustále starať.“ (STANISLAV STOLÁRIK – NOVÝ DÁVID – PROROK NÁDEJE) Život v kruhu rodiny je priamo spojený so zodpovednosťou za každého člena rodiny. V dnešnej spoločnosti, ktorá sa ľahostajne správa k ľudskému životu, je rodina pod veľkým tlakom. Napriek všetkej neistote, môžeme začať od znova. „Včerajšok je preč, zajtrajšok ešte nenastal. Máme len dnešok. Začnime.“ (VÝŇATOK Z LISTOV MATKY TERÉZIE MISIONÁRKAM LÁSKY MC. 8. Apríl 1977) Prejdime si náš rodinný rozpočet a zvážme naše príjmy aj výdavky. Pomáhať chudobným rodinám neznamená každý deň ich zásobovať chlebom. Pomáhať chudobným rodinám znamená naučiť ich pracovať a vytvoriť im dostatočný priestor na prácu tak, aby sa stávali slobodnými, zodpovednými, pracovitými a rozvíjajúcimi sa osobami. Rozvoj nie je možné robiť mimo človeka a mimo rodiny, ktorého je človek neoddeliteľnou súčasťou. Môžeme si zobrať ponaučenie z minulosti, aby sme dnešok mohli zlepšiť.

© Jaroslava Kmecová, 05. 04. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *