6. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Sir 15,16-21)

slobodaAk chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným. Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si vyvolí. Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.
(Sir 15, 16-21)

Pravdivé poznanie seba samého a hlavne skúsenosť vlastnej hriešnosti môže viesť človeka k znechuteniu, frustrácii. Biblia sa začína rozprávaním o hriechu prvých ľudí, v ktorom nachádzame archetyp konania celého ľudstva; t.j. ak by sme namiesto Adama a Evy dosadili akýchkoľvek ľudí, výsledok by bola stále neposlušnosť Bohu, hriech. Podobne Žalm 78 (aj Ž 106) je poprepletaný výrokmi o tom, ako boli Izraeliti vždy znova a znova neverní Bohu a odvracali sa od neho.

V týchto súvislostiach znie veľmi zaujímavo úvod nášho čítania z Knihy Sirachovcovej: „Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným.“ (15,16) Je to naozaj také jednoduché, stačí chcieť? Je v moci človeka zostať verným? Pre lepšie porozumenie perikopy si všimnime, čo jej predchádza.

Autor knihy ponúka výstižnú teológiu (pohľad na Boha) a antropológiu (pohľad na človeka). Jeho súčasníci hovoria o Bohu: „Božou vinou ja nemám“ (15,11) a „On ma zviedol do bludu“ (15,12). Zbavujú sa zodpovednosti za svoje konanie prenesúc ju na Boha. No Sirachovec im pripomína, že Boh „nenávidí každú ohavnosť“ (16,13) a pripomína im osobnú zodpovednosť za hriechy: „Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa“ (16,14). Tu sa začína nedeľné čítanie.

Nie len náš text, ale celá táto biblická kniha má veľmi vysokú mienku o človekovi, najmä o ľudskej slobode(porov. Heriban, J.: Úvod do Knihy Sirachovcovej). Hoci sme zasiahnutí dedičným hriechom, predsa sám Boh garantuje našu slobodu voľby. Nikto nie je predurčený zomrieť, Boží plán s nami je „život“. Boh nás robí skutočne slobodnými vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. (Jn 8,31-36)

© Jozef Kohut, 12.2.2014
(foto: Anna Macková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *