7. Veľkonočná nedeľa C – komentár k medzispevu Ž 97

farebne prelinaniePán kraľuje, jasaj, zem; †
radujte sa, všetky ostrovy. *
Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia †
a jeho slávu vidia všetky národy. *
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. R.
Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, *
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. R.
(Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9)

„Pán kraľuje“ sú prvé slová Žalmu 97. To isté vyjadrenie nájdeme aj v Ž 93,1; 96,10 a 99,1. Piaty verš k tomu dodáva, že Boh je Pánom celej zeme. Je obklopený oblakmi a mrákavami, ktoré symbolizujú, že človek ho nemôže pochopiť, ani dosiahnuť. Spravodlivosť a právo ako fundamenty jeho trónu ukazujú, že Božia vláda nie je despotická a násilná, ale je postavená na dobrých základoch. Boh sám garantuje poriadok a transparentnosť. Dnes by sme tu hovorili o vymožiteľnosti práva.

Oheň je vo Svätom písme častým sprievodným znakom prítomnosti Boha. Je v Božej službe, podobne ako blesky. Tento opis Boha ako kráľa sa odráža na zemi, vo vrchoch a v nebi. Môžeme tu vidieť odmytologizovanie spomínaných elementov. Oheň ani blesky, zem ani nebo, či vrchy nie sú bohmi. Oni neukazujú na seba, ale slúžia ako smerovky poukazujúce na Božiu spravodlivosť a slávu. Preto každý môže jasať a radovať sa. Pred Bohom je všetko ako mäkký roztápajúci sa vosk (obraz vosku používa aj Ž 22, Ž 68, Jdt 16, Mich 1).

Na druhej strane verš 7 uvádza ľudí, ktorí sa ešte stále klaňajú modlám. Celé (neživé a nerozumné) stvorenie sa skláňa pred Bohom, ale vždy sa nájdu ľudia, ktorí kdesi blúdia. Vo veršoch 8 a 9 sa prechádza k priamemu osloveniu Pána a tu nachádzame aj ďalší Boží titul; on je Eljon – najvyšší, a nesmierne prevyšuje všetky falošné božstvá. Ľudia môžu uctievať svoje modly, ale Pán (Jahve) je milovaný, je možné vstúpiť s ním do vzťahu lásky.

Vybrané verše z nášho žalmu v liturgii 7. Veľkonočnej nedele v roku C zdôrazňujú Božiu spravodlivú vládu. V druhom čítaní z Apokalypsy sa Ježiš predstavuje ako spravodlivý vládca, ktorý keď príde „každého odmení podľa jeho skutkov“ (Zjv 22,12). Pánovu slávu vidia všetky národy (Ž 97,6). Mučeník Štefan v prvom čítaní tiež „uvidel Božiu slávu“ (Sk 7,55), tým sa zároveň spĺňa Ježišova modlitba z evanjelia, v ktorej vyjavuje Otcovi svoju túžbu, aby veriaci videli jeho slávu (Jn 17,24).

© Jozef Kohut 10.5.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *