Aké to je,

201401021658510.img_9908byť Božím Synom?“

„Nanajvýš dokonalé. Ľudskou rečou sa to nedá vyjadriť.“

„Škoda. Chcel by som to aspoň trochu pochopiť. Moja mama vraví, ba aj zaspieva, keď sa jej na to pýtam, že je to nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo.“

„Pamätáš? Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“

„Pamätám, Iskoni bie Slovo…“

„A ja som Slovo, ktoré sa stalo telom.“

„Hej, nanajvýš dokonalé. Čosi som však  pri dnešnom čítaní objavil a celkom ma to prekvapilo. Si aj Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Počúvam tieto slová pri každej svätej omši už pekných pár rokov a až teraz som zistil, že to o tebe povedal Ján Krstiteľ. Darmo, Ján bol formát.“

„Ak budeš pozorne sledovať celú liturgiu, postrehneš, že veľa slov, ktoré sa v nej recitujú, sú prevzaté z Písma.“

„Celá svätá omša je vlastne Slovo a Slovo, ktoré sa stalo telom, však?“

„Si formát.“

2. nedeľa v Cezročnom  období

© Júlia Hubeňáková,  19. 1. 2014

 

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ Jn 1, 29 – 34.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *