3. nedeľa cez rok A – pohľad ekonóma

Ježiš sa dopočul, že Jána uväznili, vydal sa na cestu, začal ohlasovať príchod nebeského kráľovstva a povolávať učeníkov. Koľkokrát my počúvame Božie slovo a neveríme. Konáme skutky, ktoré nemáme a správame sa tak, ako keby sme ani nepočuli. Či naše skutky v práci, v štúdiu, v osobnom aj profesionálnom živote hovoria iba výlučne o Bohu a jeho láske k nám? Často je to tak, že v kostole sme vzornými kresťanmi a v práci by to o nás nikto nepovedal. Sú to vážne veci a predovšetkým preto, že sa týkajú konkrétne našich skutkov. V našej práci svedčíme predovšetkým o Bohu. Človek má byť vo svojom živote nevynímajúc svoju prácu svedomitý, poctivý, usilovný, pravdovravný a zodpovedný. „Pravda sa dnes často zužuje na subjektívnu autenticitu jednotlivca, platnú len pre individuálny život. Spoločná, všeobecná pravda v nás vyvoláva strach, pretože si ju spájame s neúprosným diktátom totalitarizmov. Ak je však pravda pravdou lásky a otvára sa v osobnom stretnutí s Iným a s inými, potom sa vyslobodzuje z uzavretosti jednotlivca a môže sa stať súčasťou spoločného dobra. Pretože je pravdou lásky, nie je pravdou, ktorá sa násilne vnucuje, ani nepotláča jednotlivca. Keďže sa rodí z lásky, môže zasiahnuť srdce, osobný stredobod každého človeka. Z toho jasne vyplýva, že viera nie je neúprosná, ale rastie v spolužití, ktoré má v úcte druhého. Veriaci nie je arogantný. Naopak, pravda ho činí pokorným, uvedomuje si, že nie sme vlastníkmi pravdy, ale skôr ona objíma a vlastí nás. Istota viery nás neurobí ani strnulými, ale dáva nás do pohybu a umožňuje svedectvo a dialóg so všetkými. Na druhej strane svetlo viery v jednote s pravdou lásky nie je cudzie materiálnemu svetu, pretože láska sa vždy žije v tele a duši. Svetlo viery je vtelené svetlo, ktoré prúdi z Ježišovho žiarivého života. svetlo viery osvecuje aj hmlu, vkladá dôveru v jej poriadok, vie, že v nej sa otvára cesta harmónie a čoraz širšieho porozumenia. Pohľad viery je obohatením pre pohľad vedy. Vedca pozýva, aby zostal otvorený realite v celom jej nevyčerpateľnom bohatstve. Viera prebúdza aj kritický zmysel, keďže bráni vedeckému bádaniu, aby vyhľadávalo zadosťučinenie vo vlastných formuláciách a pomáha mu pochopiť, že príroda je väčšia. Tým, že viera podnecuje obdiv nad tajomstvom stvorenia, rozširuje horizonty rozumu, aby lepšie osvetlila svet, ktorý sa otvára vedeckému bádaniu.“ (FRANTIŠEK, Lumen fidei. Encyklika o svetle viery) Musíme sa znova naučiť kráčať svojim životom tak, aby sme prinášali porozumenie, ochotu, nesebeckosť, otvorenosť, pracovitosť, usilovnosť. Stále pri usilovnosti si spomeniem na včely. Od mala ich pozorujem a vnímam ich prácu. Zaujímajú ma všetky informácie týkajúce sa včiel a zvlášť mám rada včely med. Aké je to úžasné pracovať usilovne, veď sa hovorí: „usilovný ako včela“. Máme tak veľké bohatstvo ukryté v cyrilo-metodskej tradícii našich predkov. Poctivá, usilovná, svedomitá práca nikdy nepriniesla hanbu človeku. Iste nepriniesla ani okamžitý výsledok. Ale pre čo pracujeme? Aký máme motív pracovať? Je to iba pre zisk? V dnešnom evanjeliu aj nás Ježiš povoláva k tomu, aby sme sa ináč pozreli na našu prácu, na náš profesionálny život, na našu zodpovednosť. Pozrime sa na to v kontexte viery, ktorá je pre každého veľkým darom. „Viera nám pomáha nájsť také modely rozvoja, ktoré sa nezakladajú len na úžitku a zisku, ale považujú stvorenie za dar, za ktorý sme všetci dlžníkmi; učí nás rozpoznať spravodlivé formy vlády a uznávať, že autorita pochádza od Boha, aby bola v službe spoločného dobra. Viera uisťuje aj o možnosti odpustenia, ktoré si často vyžaduje čas, úsilie, trpezlivosť a zaangažovanosť.“ (FRANTIŠEK, Lumen fidei. Encyklika o svetle viery) Robme pokánie, ktoré nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme sa správne rozhodli nielen v osobnom živote, ale aj v profesionálnom živote, tiež pri voľbe nového prezidenta, pri dodržiavaní zákonov, zmlúv atď. Náš život nech je zameraný na hľadanie pravdy aj prostredníctvom svedomito a zodpovedne vykonanej práce.

© Jaroslava Kmecová, 19. 01. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *