Je to fajn, pomodliť sa.

„Páčilo sa vám dnešné evanjelium?“ spýtala sa mama pri nedeľnom obede, keď naberala všetkým voňavú polievku.
„Páčilo,“ odpovedali takmer naraz všetci, no očami už poškuľovali po tanieri.
„Aj mne sa páčilo,“ zamyslela sa mama. „Najmä tá pasáž, keď sa Ježiš utiahol na pusté miesto a tam sa modlil.“
„O čom točíš?“ oponoval najstarší syn, „Dnes to bolo o uzdravení Šimonovej testinej a uzdravovaní množstvá chorých. Nedoplietla si to?“
„Nedoplietla, len som, čuduj sa svete, poriadne počúvala až do konca,“ smiala sa mama.
To už spozorneli všetci pri stole, lebo fakticky, každý si z evanjelia pamätal len to o tom uzdravovaní. Mama veľa nerozmýšľala a nedeľné evanjelium im ešte raz prečítala.
Fakticky, bolo to aj o tom, že Ježiš hneď na úsvite vstal, utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Nastalo ticho. Všetci tušili, kam mama mieri, iba najmladší člen rodiny, malá prváčka Ema to netušila, no čuduj sa svete, ako jediná pri stole povedala to, čo chcela mama počuť. Nič na tom, že jej chýbali predné zuby.
“Ja sa tiež každé ráno v izbičke pomodlím. A keď zaspím, tak sa pomodlím po ceste do školy. Je to fajn, pomodliť sa. Potom som lepšia. Aj ty to robíš takto, oci?” zahľadela sa nevädzovými očami na ocka, ktorý práve dochlípal polievku.
“Ďakujem ti, si môj poklad,” objal ocko svoju múdru dcérku a pobozkal ju na čelo.
© Júlia Hubeňáková
8. 2. 2015, 4. nedeľa v Cezročnom období

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Mk 1, 29-39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *