Krst Krista Pána A – pohľad psychológa

Krst_Krista_pana_A_ps (720x514)Témou nedeľnej svätej omše je Pánov krst v rieke Jordán. Ján Krstiteľ v Ježišovi spoznáva Mesiáša, zo začiatku ho nechce pokrstiť so slovami : „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“. Ježiš nakoniec podstupuje krst. Krst ako sviatosť zmývajúca dedičný hriech, prípade všetky ostatné hriechy. Človek je po ňom úplne čistý na duši. Krstí sa výhradne vodou, ktorá symbolizuje očistenie, zmytie špiny – hriechu. Páči sa mi, že symbolika vody je z globálneho hľadiska univerzálna. Napríklad symbolika farieb biela a čierna je inak chápaná u nás a inak napríklad v orientálnych krajinách.
Ako prvá asociácia so symbolikou vody mi napadne istá reklama, ktorá presviedčala ľudí, aby si kúpili istý typ mydla. Vysielala sa ešte v prvopočiatkoch televízneho vysielania a vysokou mierou sa na jej tvorbe podieľal psychológ Zajonc. Po jej odvysielaní vzrástol predaj mydla o približne 20%. Zajonc si spravil prieskum, čo ľuďom prvé napadne keď sa povie slovo voda. Výsledkom bolo očistenie, znovuzrodenie. Na základe toho vytvoril slogan, ktorý vytvoril asociáciu medzi každodenným sprchovaním a znovuzrodením. Naše mydlo vás očistí a znovu zrodí. Takto nejako znel tento slogan.
Dnešok je pre mňa takou reklamou na krst a s ním spojený večný život. Dieťa sa krstom stáva novým kresťanom a týmto začína jeho cesta po Ceste. Prečo po Ceste, lebo Ježiš povedal „Ja som cesta, pravda a život“. Aby sa na tejto ceste čo najdlhšie udržal bude potrebná pomoc rodičov, ktorí ho budú privádzať a zoznamovať z Ježišom. Prosme preto dnes aj za veriacich rodičov, aby svojim deťom vštepovali to dobré, čo im bolo vštepené ich rodičmi.
Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *