Krst Krista Pána – pohľad psychológa

Úryvok z evanjelia podľa Lukáša nám opisuje Ježišov krst v rieke Jordán. Toto evanjelium sa číta pri príležitosti sviatku Krstu Krista Pána. Dlho som uvažoval, čomu by sa venoval dnešný úryvok. Cestou do práce mi napadla jedna spojitosť s reklamnou kampaňou, ktorá podľa mňa dosť súvisí s dnešným úryvkom.
Táto reklamná kampaň vznikla už dávnejšie v čase, kedy bol výskum v tejto oblasti ešte v rozmachu a kde sa psychologické poznatky skôr zneužívali ako používali na tvorbu reklám a na cielenejšie zameranie sa na diváka a aj samotné jeho presvedčenie. V týchto časoch sa experimentovalo aj s nevedomou reklamou, kedy mali vedci za úlohu zistiť, či prezentovaná podprahová informácia má vplyv na správanie človeka. Asi najznámejší experiment z tej doby je podprahové prezentovanie nápisu: „Pite Colu!“, ktorá bola podprahovo vsunutá do filmu. Podľa výsledkov počas a po filme stúpol predaj Coly o 18,1%. Tvorcom tejto kampane bol istý Ditcher, ktorý prišiel so zaujímavou stratégiou: zistiť nevedomé potreby zákazníkov a na základe nich motivovať zákazníkov ku kúpe daného výrobku.  Dichterova vízia bola presvedčiť zákazníkov kúpiť aj také výrobky, ktoré by si pred tým nekúpili.
Dichtera oslovila spoločnosť Compton, ktorá sa zaoberala predajom mydiel. Svoju stratégiu založil na tvrdení, že kúpeľ je psychologicky oslobodzujúcim rituálom. Podľa neho sa človek očisťuje nielen od špiny ale aj od svojich hriechov a viny. Následne vznikol text reklamy v znení: „Neohlúpne ten, ktorý začne sčerstva z Compton mydlom … a zmyje zo seba aj všetky problémy“.
Kúpeľ, sprchovanie slúžia prioritne na očistenie od špiny. Náš krst nám nielen psychologicky, ale aj skutočne slúži na očistenie od hriechov. Ostala len symbolika liatia vody na hlavu, ako znak očistenia, ale v skutočnosti sme krstení, ako hovoril Ján v dnešnom evanjeliu, Duchom Svätým. Krstom sa nám začína cesta k večnému životu, už je iba na nás či sa na tejto ceste udržíme. Krst môžeme nazvať aj prvou reklamou na večný život.
© Mgr. Peter Chomják, 11.1.2013