Nedeľa Krista Kráľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 23, 35b-43) II.

simon_de_vos_and_workshop_crucifixion-720x282Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 35b-43)

Ježiš sa na kríži stretáva s troma typmi posmievačov. Prvými sú poprední muži, ktorí sa Ježišovi vysmievajú kvôli pocitu svojej náboženskej nadradenosti. Ježiš je pre nich stratený prípad. Hral sa na Mesiáša a ukazuje sa, že je len obyčajný človek a navyše rúhač, lebo sa pokladal za Božieho Mesiáša. Veľrada ho neprijala, odsúdila a právom teraz končí ako každý, kto sa protiví popredným mužom v Jeruzaleme. Druhý typ reprezentujú rímski vojaci. Ježiš je pre nich neúspešný burič, ktorý sa chcel hrať na kráľa a skončí tak ako každý, kto sa vzbúri proti rímskej moci – a tá je neúprosná. Tretí typ posmievača predstavuje zločinec na kríži, ktorý je naučený brať a starať sa len o svoj prospech. Zoči – voči neodvratnému koncu jeho sebectvo vrcholí v zúfalstve, ktoré sa prejavuje posmechom. Niekto potrebuje byť na vine za jeho zlý osud, a preto si to má odniesť neznámy Ježiš, ktorému sa všetci aj tak vysmievajú. Zločinec si ventiluje svoju frustráciu na posmievanom Ježišovi.

Kontrastom k trom typom posmievačov je druhý lotor. Je zaujímavé, že úplne ignoruje ľudí pod krížom. Nezaujíma ho nábožensky ani mocenský posmech. Vie, že mu je zbytočné diskutovať s jeho protagonistami pod krížom. Sú zaslepení svojou mocou. Sústredí sa len na svojho kolegu, ktorému nastavuje zrkadlo: „Ani ty sa nebojíš Boha?!“. A pripomína mu, že za svoj zúfalý koniec si môže zločinec sám, že nikto, okrem neho samého, nie je na vine za jeho situáciu. Druhý lotor je jediný Ježišov obranca, pretože jediný z tejto scény si priznáva vinu. Zároveň je jediný z účastníkov, s ktorým Ježiš komunikuje. Je jediný, ktorý dostáva od Ježiša spätnú väzbu v podobe neskutočne nádejného prísľubu: „Ešte dnes budeš so mnou v raji“.

Niet spoločenstva s Kristom pre človeka zaslepeného vlastnou mocou a sebectvom. Naopak pre kajúcich lotrov je vždy pripravená Ježišova láskavá a milosrdná odpoveď.

Viac o kajúcom lotrovi v slove spred troch rokov

Štefan Novotný, 19.11.2016

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *