Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – pohľad psychológa

Trojica_C_ps1 (720x481)V nedeľu slávime sviatok Svätej Trojice. V evanjeliu čítame o tom, ako príde Duch Svätý a zjaví učeníkom, to čo im chcel Ježiš povedať a aj to čo im povedal. Jednoducho naplní ich duše a ovplyvní ich myslenie. Ovplyvní nemyslím v negatívnom zmysle, ale práve v tomto pozitívnom aspekte.
Keď je reč o ovplyvňovaní, rozmýšľal som, čo nás dokáže takto každodenne ovplyvňovať. S deťmi na skupinách diskutujem v rámci výchovy k mediálnej gramotnosti o tom, ako sa nás snaží každodenne ovplyvňovať v našich rozhodnutiach reklama. Čo je v podstate aj jej hlavnou úlohou. Reklama má za úlohu prinúť potenciálneho zákazníka, aby si ju všimol a zameral na ňu svoju pozornosť, potom musí reklama upútať jeho pozornosť na dostatočne dlhú dobu, aby sa o danom produkte dozvedel čo najviac a hlavne, kde sa k nemu dostane. Pri diskusii sa často dostáva k záveru, že s reklamou sa stretávame na každom kroku. V médiách, na cestách, v obchodoch … všade. Reklama je typická aj svojím zacielením. Reklamy na lieky proti bolestiam kĺbov, ktoré trápia hlavne staršiu generáciu sa vysielajú práve v takom čase, kedy táto veková skupina sleduje televíziu. Reklama sa nám snaží dostať pod kožu aj za použitia určitých reklamných trikov. Či už je to príjemná hudba, pekné farby, humor, pôsobenie na naše emócie a pod. Všetko toto úsilie slúži iba na jedno, aby sme si v obchode pri prezeraní regálov všimli a vyhľadali práve prostriedok propagovaný reklamou.
Existuje podobnosť medzi pôsobením Boha na nás a reklamou. Neberie si však z tejto problematiky to negatívne a násilné pôsobenie, ale práve to pozitívne. Tak ako je reklama okolo nás, tak je aj Božia láska okolo nás. Lenže my sa k nej správame niekedy ako k reklamám. Nevšímame si ich. Ignorujeme ich. Stačilo by len dovoliť tejto láske vniknúť, naplniť, ovplyvniť naše srdce. K reklamám sa pokojne naďalej správajme odmietajúco, ale otvorme svoje srdce pre to pozitívne – pre úsmevy ľudí, pre rôzne nové priateľské konverzácie, pre radosť z maličkostí a nakoniec aj pre to najdôležitejšie pre Boha, lebo Otec, Syn a Duch Svätý čakajú až ich my pozveme ďalej. Oni sa nám nebudú vtierať, tak ako to robí reklama.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *