Nedeľa Najsvätejšej Trojice A – pohľad ekonóma

Trojica_A_ek (720x480)Nedeľa Najsvätejšej Trojice nám do pozornosti dáva vzťah Boha a človeka. „Boh tak miloval svet,“ že nebál sa dať nám všetko v jedinom Synovi a nezabudol nám poslať Ducha  Svätého. Sv. Ján XXIII. píše: „Je veľmi dôležité stále postupovať dopredu a neodpočívať spokojne u toho, čo sme už dosiahli. Je potreba ísť v ústrety stále novým stretnutiam. Je potreba byť otvorení legitímnym potrebám doby, v ktorých sme boli povolaní k životu, aby tak bol Kristus všemožne hlásaný a sprítomnený v tomto svete.“ Kto z nás si myslí, že ekonomika nie je toho súčasťou, je na veľkom omyle. Práve ekonomika, manažment a naša každodenná práca sú miestami, kde človek postupuje dopredu, tvorí nové veci. A to sa uskutočňuje prostredníctvom vykonávanej činnosti, ktorú možno rozdeliť na tú, ktorú robíme pre seba, potom pre svoju rodinu a v práci. Každý deň môžeme prácou oslavovať Boha. Práve kvalitou našej práce preukazujeme druhému človeku úctu a lásku. Poctivosťou, usilovnosťou, svedomitosťou, pracovitosťou, odbornosťou a láskou k práci sa zdokonaľujeme a očisťujeme. Práca sa pre nás nestáva iba prostriedkom zarábania peňazí, ale nadobúda aj duchovný rozmer lásky k blížnemu.  Nezabúdajme na to, že práve práca „šľachtí človeka“. Napomáha rastu človeka a učí ho darovať sa iným. Nik z nás nevykonáva prácu sám pre seba. Mnohí robíme veci v prospech iných ľudí. A aj keď nie sú určené nám, častokrát obohacujeme samých seba. Táto podstata je dôležitá. Od každého človeka záleží, aký postoj zaujme a ako sa bude pri práci správať. Nezabúdajme však na to, že za všetky rozhodnutia budeme zodpovedať pred Bohom, ktorý do vzťahu s človekom dal  všetko. Boh je ten, ktorý miluje človeka a žiada od nás, aby sme to opätovali nielen voči nemu, ale aj voči všetkému stvoreniu, nevynímajúc nikoho a nič.

© Jaroslava Kmecová, 14. 06. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *