Pastiersky list vladyku Milana Chautura, Vianoce 2014

angelo-e-giuseppe-300x45013 Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ (Mt 2, 13-23)

Milí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry milá mládež.

Ak sa k vám dostane echo, že ste ohrození, resp. že je v ohrození vaša rodina ako sa zachováte? Ľudia reagujú v takomto prípade aj na neoverené správy, lebo sa boja o život a zdravie. Čo potom, ak ide o reálne ohrozenie – čo s tým urobíme? Ako inak sa mal zachovať sv. Jozef keď bol vo sne upozornený, že Herodes chce zmárniť dieťa, ak nie tak, že si ho chránil útekom. Ako inak môže reagovať Cirkev na ohrozenia, ktoré v súčasnej dobe číhajú na rodiny a deti, ak nie tak, že je opatrná a to na základe mnohých reálnych hrozieb.

Tieto ohrozenia rodiny a morálky mládeže už nie sú iba „fatamorgánou“, lebo v rámci Európy sa už reálne schvaľujú zákony o tzv. rodovej rovnosti, či o registrácii tzv. menšín – pod čím sa rozumejú zákony o nadštandardnej ochrane všetkých iných vzťahov, len nie prirodzených a pro-rodinných. Tieto ohrozenia už nie sú o pochybnostiach, ale ide o reálne presadzovanie tzv. sexuálnej výchovy do škôl, či mediálny vplyv na myslenie súčasného človeka napr. aj v rámci projektu s názvom „Hrou proti AIDS“. Spôsob, akým sa tieto inštrukcie o sexuálnej výchove zavádzajú do vyučovania je až trestuhodný, lebo sú v ostrom rozpore s právom rodičov vychovávať deti v morálke, ktorú oni uznávajú za vhodnú. Veď čo je to za demokraciu, ktorá nám chce vnucovať to, čo si „musíme myslieť“ a nie to, čo je naším presvedčením?
Preto je tu referendum, pod ktoré sa v petícii podpísalo takmer pol milióna ľudí na Slovensku! A my všetci sme volaní k tomu, aby sme si uvedomili vážne ohrozenia našich rodín i našich detí a reagovali tak ako sv. Jozef z dnešného evanjelia. Jozef neváhal, a za noci vstal, vzal dieťa a chránil ho útekom do Egypta. Nik z nás nemá právo zaváhať, ak ide o ochranu dieťaťa, či rodiny. V tak závažnej otázke ako je referendum o rodine, musíme vyjadriť svoj jednoznačný postoj voči tým, ktorí si myslia, že nám na tom nezáleží, a tak môžu ťažiť z ľudskej pasivity. Najväčším previnením je to, ak dobrí ľudia budú mlčať zoči voči zlu, ktoré sa šíri. My nesmieme zostať „mlčiacou cirkvou“, lebo sme Kristom povolaní k ohlasovaniu evanjelia : „hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech“ (Mt 10, 27).
Naše strechy sú plné satelitov a antén, avšak zdá sa, že prostredníctvom nich sa z médií šíri veľa povrchností. Len rádio Lumen či TV Lux a im podobní chcú zostať verní poslaniu ohlasovať pravdu evanjelia týmto spôsobom. Preto si musíme dať pozor na rozličné antikampane, či psychologické narážky, ktoré by nás odvádzali od odvahy zasadiť sa za pravdu. Od našich liberálnych médií nemôžeme predsa očakávať principiálnu náuku Cirkvi, lebo v ich programe je skôr opak, hoci sa radi chvália demokratickým prístupom k slobode slova. Pre nás je dôležité chrániť si svedomie, charakter a čistotu morálky bez ohľadu na spôsoby, ktoré sa dnes presadzujú ako „tzv. citlivo ľudské“. My predsa už môžeme vnímať dopad takéhoto správania aj v štatistických číslach v niektorých západných krajinách, či v spôsobe života ľudí bez Boha a bez morálky.

Dnešné evanjelium nás upozorňuje na zodpovedné správanie sv. Jozefa, keď cítil ohrozenie svätej rodiny. Neváhal, za noci vstal, vzal Dieťa i jeho matku a utiekol pred ohrozením. My sa ohrozeniu môžeme ešte vzoprieť referendom, no môže prísť čas, keď už nepomôže nič, ako za čias komunizmu, lebo náš názor bude potlačený zákonmi, ktoré budú v rozpore so slobodou, rozumom, našim svedomím a my sa nebudeme môcť prejavovať zákonne. Je tu čas kedy nás aj KBS vážne vyzýva k účasti na referende 7. 2. 2015, lebo toto je naše právo i povinnosť – vyjadriť svoj názor na rodinu, aby sme zabránili proti-rodinným praktikám.

Do tejto vianočnej atmosféry, plnej radosti a rodinnej pohody nám zasahujú aj evanjeliové správy o narušení betlehemského šťastia, ktoré prichádzajú zo strany Herodesa. Tento judský kráľ chcel zmárniť Dieťa uložené do jasličiek. Neváhal prelievať krv nevinných nemluvniatok, len aby si zachoval akú-takú istotu trvalého vládnutia a prosperity. Aj do našej vianočnej radosti sa vplietajú rušivé správy zo strany liberálnych síl, ktoré nehovoria o slobode človeka, ale o strašnom otroctve hriechu. Treba sa nám pýtať kto je tým dnešným Herodesom, ktorý si chce zachovať moc a vládu vo svete, a neštíti sa ničiť to, čo je úžasne krásne a ľudské a tiež založené na Božom zákone? Kto chce deti obrať o otcov a mamy a označiť ich neurčitými výrazmi: „rodič 1 a rodič 2“? Kto je ten, kto chce sexuálny vzťah dvoch mužov či dvoch žien urobiť rovnocenným s tak nádherným a jedinečným vzťahom chlapca a dievčaťa?
Prečo sa ľudia v tejto záležitosti nesprávajú tak obozretne, ako keď ide o ohrozenie ich života a budúcnosť ich rodiny? Či ešte nevnímame prítomnosť novodobých Herodesov, ktorí chcú zmárniť nielen dieťa, ale aj znemožniť tých, ktorí vnímajú dieťa ako dar manželskej lásky a oddanosti? Preto s pomocou Toho, ktorý sa z lásky k nám narodil v judskom Betleheme, pod ochranou jeho Matky a pestúna sv. Jozefa, obráňme šťastie našich rodín a to vo viere, že to, čo je Božieho práva nás zachováva!

Pri príležitosti tohtoročných sviatkov Narodenia Pána chcem všetkým vám a vaším rodinám popriať veľa odhodlanosti, radosti a šťastia vo svete plnom rozporov. Do Nového roku 2015 vám chcem zaželať mnoho Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky, k čomu vám zo srdca žehnám!
Christos raždajetsja!

vladyka Milan
košický eparchiálny biskup

Košice, 20. decembra 2014, Predsviatok Narodenia Pána

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *