Pondelok po 3. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (2Kr 5,1–15a)

1 Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal Pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný. 2 Zo Sýrie raz vyrazil oddiel jazdcov a z izraelskej krajiny odvliekli do zajatia dievčatko, ktoré potom slúžilo Námanovej žene. 3 Ono povedalo svojej panej: „Keby bol môj pán u proroka v Samárii, určite by ho oslobodil od malomocenstva.“ 4 Náman šiel k svojmu pánovi a oznámil mu: „Takto a takto povedalo dievča z izraelskej krajiny.“ 5 A sýrsky kráľ mu povedal: „Zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list.“ On išiel, vzal so sebou desať hrivien striebra, šesťtisíc šiklov zlata a desať oblekov 6 a odovzdal izraelskému kráľovi list tohoto znenia: „Keď dostaneš tento list, vedz, že ti posielam svojho služobníka Námana, aby si ho oslobodil od malomocenstva!“ 7 Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si rúcho a povedal: „Čo som Boh, aby som mohol zabíjať a oživovať, keď tento posiela ku mne človeka, aby som ho oslobodil od malomocenstva? Pozrite, očividne hľadá proti mne zámienku!“ 8 Keď Boží muž Elizeus počul, že si izraelský kráľ roztrhol rúcho, poslal mu odkaz: „Prečo si si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok.“ 9 Náman teda šiel s koňmi a vozmi a zastal predo dvermi Elizeovho domu. 10 Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: „Choď a okúp sa sedem ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš čistý!“ 11 Náman sa nahneval a odišiel so slovami: „Myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. 12 Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť?“ Obrátil sa a s hnevom odchádzal. 13 Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: „Keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: ‚Okúp sa a budeš čistý.‘“ 14 Zostúpil teda a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý. 15a Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: „Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“

(2Kr 5,1–15a)

Nie je potrebné zdôrazňovať, ako veľmi túžime po zdraví. Príbeh o malomocnom Námanovi je aktuálny, lebo aj on chcel byť zdravý, tak ako my. Na jeho chorobu neexistoval liek. Rozumieme aj izolácii, či karanténe, ktorú musel takýto človek podstúpiť; a v prípade malomocenstva často celoživotne. Poďme sa spoločne pozrieť, čo hovorí tento biblický úryvok a aké môže byť jeho posolstvo pre nás dnes.

Náman je vysokopostavený, vplyvný a vážený muž, určite veľmi inteligentný, veď bol veliteľom celého vojska. Má moc nad druhými, ale je malo-mocný voči sebe. Protikladom Námana je bezmocné dievčatko, ktoré uniesli z jej domova, od rodičov, a ktoré, zdá sa, stratilo všetko. No toto dievča má jednu cennú informáciu – evanjelium – dobrú správu pre Námana. Ona je anjel, posol dobrých správ. Aké krásne, že jej slovám uverili, hoci ju mohli vysmiať alebo ignorovať.

Topiaci sa aj slamky chytá a Náman sa vydáva na cestu za uzdravením. Príbeh sa prenáša do Izraela. Kráľ, ktorý tu vládne, hovorí dôležitú vec: „Čo som Boh, aby som mohol zabíjať a oživovať?“ Mnohí králi boli v tej dobe považovaní za bohov. V Izraeli bol kráľ Boží pomazaný, ale v žiadnom prípade nebol bohom. V reakcii na Námanov príchod to aj sám hovorí. Problém nášho kráľa spočíva v tom, že nevie to, čo vie obyčajné malé dievčatko; že v Izraeli je prorok, ktorý má moc oslobodiť od malomocenstva.

K uzdraveniu Námana dochádza zvláštnym spôsobom; tým, že sa okúpal v Jordáne, hoci sa najprv veľmi vzpieral. Kto bol pri Jordáne, ten vie, že to nie je žiadny wellness ani aquacity. Profesor Jan Heller zdôrazňuje, že nejde len o rieku a všíma si štyri slová: zostúpil – ponoril sa – jeho telo sa obnovilo – bol čistý. Dovolím si jeho pohľad stručne zhrnúť. Zostúpenie je prejav pokory; sedemnásobné ponorenie v Jordáne je znakom úplného odumretia starého. Toto sú veci, ktoré má urobiť človek. Ďalšie dve skutočnosti sú Božou aktivitou. Obnovenie tela sa dotýka vonkajška; byť čistý je aj o vnútri. Náman dostáva nový život. (porov. Heller, s. 33–34)

Boh chce, aby sme boli čistí; v úmysloch, slovách, konaní. Jeho láska nás môže celých uzdraviť. Cestou je pokora. Okrem Námana, ktorý sa na túto cestu vybral, nech je nám kresťanom v čase pandémie príkladom aj izraelské dievčatko, ktoré ohlasovalo evanjelium o Božej moci.

Foto: Yøe Kovalík
Literatúra: Heller, J. Na čem mi záleží. Vyšehrad : Praha, 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *