Pondelok po 4. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Iz 65,17–21)

Toto hovorí Pán: 17 „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; 18 tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z Jeruzalema mesto plesania a z jeho obyvateľov ľud radosti. 19 A budem plesať nad Jeruzalemom, tešiť sa budem zo svojho ľudu; už tam nebude počuť plač ani bolestné volanie. 20 Nebude tam dieťa, čo žije len niekoľko dní, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, lebo najmladší zomrie ako storočný, a kto sa nedožije sto rokov, bude prekliaty. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich ovocie.

(Iz 65,17–21)

Známy slogan hovorí: „Kedysi sa veci zvykli opravovať, dnes sa vyhadzujú a kupujú sa nové.“ Určite ste sa s ním stretli v tej či onej podobe. Generácie pred nami dokázali všeličo opraviť a používať ďalej. My už neopravujeme. Celkové smerovanie je také, že sa stále viac oplatí zadovážiť si novú vec, ako reparovať starú.

Dá sa povedať, že Boh, ako ho predstavuje dnešné čítanie z predposlednej kapitoly Izaiáša, je úplne moderný. Neopravuje staré, ale tvorí nové a to predchádzajúce upadne do zabudnutia: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu.“ Čitateľ Izaiáša sa už s témou novosti v stretol skôr a preto nie je z uvedeného výroku až tak veľmi prekvapený.

Pôvodcom nového u Izaiáša je vždy Boh:

  • Boh oznamuje nové veci a Izrael má spievať novú pieseň: „Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia. Spievajte Pánovi pieseň novú…“ (42,9.10)
  • Nové veci sa ďalej spomínajú v spojení s poľnohospodárskou a stavebníckou rečou: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“ (43,19)
  • A opäť: „Odteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš.“ (49,6)
  • Kvôli úplnosti treba dodať, že novosť sa nachádza aj v samotnom závere spisu: „Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím – hovorí Pán – tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno.“ (66,22)

Aké je posolstvo Izaiáša? Najprv nám ukazuje, že tento svet tu nebude naveky. Nikto z nás tu nebude naveky, ale to je iná téma. Svet s jeho bolesťou, smútkom, trápením bude „nahradený“. Samozrejme, je tu veľa pekného; a v týchto dňoch si viac uvedomujeme skutočné hodnoty. Ale Pán Boh nesľubuje iba záplaty. Najskôr by sa to dalo vyjadriť tak, že všetko dobré a pekné získa novú, teda inú, či vyššiu kvalitu.

Nenapadá vám podobnosť s kuklou a motýľom? Každému môže prísť na um iný obraz. Izaiášovo proroctvo sa už splnilo, aj keď ešte nie úplne. Novú kvalitu života už priniesol svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus. V ňom sa uskutočňuje nové nebo a nová zem. Nechajme sa ním obohatiť v týchto dňoch.

O nových nebesiach a novej zemi krásne spieva kapela Timothy. (←stačí kliknúť a nezľaknúť sa reklamy)
Autorom ilustračnej fotografie je Yøe Kovalík. (←pre viac úchvatných fotiek tiež stačí kliknúť)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *