Utorok po 4. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Ez 47,1–12)

1 Anjel ma obrátil k bráne chrámu a hľa, spod prahu chrámu vyvierala voda smerom na východ – na východ bolo totiž obrátené chrámové priečelie – a tiekla z pravej strany chrámu, južne od oltára. 2 Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda vytekala z pravej strany. 3 Vtom vyšiel smerom na východ muž s meradlom v ruke. Odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu – bola po členky. 4 Zasa odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu – bola po kolená. Znova odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu – bola po pás. 5 Odmeral ešte tisíc lakťov a bola to rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda sa tak zdvihla, že bolo po nej treba plávať; bola to rieka, ktorú nemožno prebrodiť. 6 A povedal mi: „Videl si, syn človeka.“ Potom ma zaviedol na breh rieky a obrátil. 7 Keď som sa obrátil, videl som na oboch brehoch rieky veľké množstvo stromov. 8 A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, a vody sa uzdravia. 9 A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k čomu sa rieka dostane. 12 Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásť rozličné ovocné stromy. Lístie z nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom.“

(Ez 47,1–9.12)

Dnes sú úplne bežné virtuálne prehliadky. Z pohodlia svojho domova s dobrým internetovým pripojením si môžeme pozrieť slovenské aj zahraničné lokality; také ktoré plánujeme navštíviť, alebo aj tie, o ktorých radšej ani nesnívame. Ešte vyšší level predstavuje virtuálna realita. Ezechiel v kapitolách 40–48 absolvuje akúsi formu virtuálnej prehliadky jeruzalemského chrámu. Dokonca ju absolvuje aj s certifikovaným anjelským sprievodcom.

Postupne prechádza vonkajším a vnútorným nádvorím; vidí rôzne stavby, ktoré tvoria súčasť chrámového komplexu, aj oltár; oboznamuje sa so službami, sviatkami a obetami. Nie len do kolien, ale doslova k zemi, ho zrazí vízia posviacky chrámu. Je mu ukázaný návrat Pánovej slávy a obnova bohoslužieb. Všetko, čo vidí, nedostáva iba v rámci nejakej „promo akcie“. Jeho úlohou je podať správu a ukázať nádej Izraelitom, ktorí sú v exile.

Na konci Ezechielovho dobrodružného cestovania je videnie rieky, ktorá pramení pod chrámovým prahom. To je už obsah nášho čítania. V obraze rieky sa spájajú viaceré elementy. Spomeniem dva, ktoré nám vnesú trochu svetla. Najprv je to odkaz na bežný prírodný fenomén Palestíny; rieka a jej voda vytvárajú podmienky pre zdravý život. Odráža sa tu tiež motív rajskej rieky, ktorá pramení tam, kde prebýva božstvo.

Samotný text nám o rieke hovorí najviac. Rieka neslabne, naopak, je stále silnejšia. Do svojho okolia prináša život, zdravie, hojnosť. Tak môžeme vnímať aj Božie požehnanie a jeho milosti. Nestrácajú svoju silu, ale spôsobujú v nás život, zdravie, hojnosť, vytrvalosť.

Osobne ma oslovuje ešte jedna vlastnosť rieky: „bolo po nej treba plávať“ (47,5). V týchto dňoch nám nie je dopriate robiť všetko, čo by sme chceli. To je príležitosť ísť si zaplávať v Božom požehnaní a milosti; teda viac sa modliť. Viem, že podobných výziev sme už počuli dosť. Ale modlenie sa má význam. Sú tu stromy, ktoré profitujú z rieky a „nikdy nebudú bez ovocia… Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom.“ (47,12). Tými stromami, ktoré ponúkajú liek iným máme byť my sami.

Výstižne to povedal minulú nedeľu Svätý Otec František: „nestačí svetlo získať, je potrebné sa svetlom stať.“ Staňme sa svetlom/požehnaním pre iných.

O rieke života spieva Rieka života. (←stačí kliknúť)
Krásne fotky z prírody, vrátane ilustračnej k článku, poskytol Yøe Kovalík (←stačí kliknúť)
Literatúra: Zimmerli, W. Ezekiel 2. Fortress Press : Philadelphia, 1983.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *