Zvestovanie Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14)

10 Pán prehovoril k Achazovi: 11 „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ 12 Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ 13 A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? 14 A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ 10c lebo s nami je Boh.

(Iz 7,10–14; 8,10c)

O deväť mesiacov sú Vianoce. Keď Boh dá, budeme ich sláviť spoločne s blízkymi, pri stromčeku a štedrovečernom stole, aj na Polnočnej v kostole… Znamením nám bude betlehemské dieťa.

Znamenie (hebr. ot) je kľúčové slovo dnešného úryvku z Izaiáša. V Starom zákone ho objavujeme od začiatku. Pozrime sa aspoň na niektoré miesta. Slnko, mesiac a hviezdy sú znameniami pre určovanie času (Gn 1); Kainovi Boh robí bližšie nešpecifikované znamenie, aby ho nik nezabil (Gn 4); dúha (Gn9) a obriezka (Gn 17) sú znameniami zmluvy.

Mojžiš ukazuje Izraelitom pred vyslobodením z Egypta znamenia, ako dôkaz, že ho skutočne posiela Boh (Ex 4). A tiež o egyptských ranách môžeme povedať, že sú znameniami pre faraóna. Potvrdzujú to viaceré miesta v knihe Exodus a Deuteronómium. Spomeňme ešte krv baránka na domoch Izraelitov (Ex 12) a zachovávanie soboty, ako Pánovho dňa (Ex 31). Vidíme z mnohých príkladov, že Boh rád dáva znamenia človeku.

Pýta si niekto znamenie od Boha? Jediným odvážlivcom je Gedeon, ktorého Pánov anjel posiela, aby zachránil Izrael pred Madiánčanmi. Sklamaný a nahnevaný sa chce presvedčiť, že skutočne komunikuje s Bohom, a pýta si znamenie. Prvotným znamením však nie je rosa a ovčie rúno, ako by sme azda čakali (to príde až neskôr), ale zvláštny úkaz, keď zo skaly vyšľahne oheň, a spáli ním pripravenú obetu (Sdc 6). Popri znamení sa v tomto príbehu ako odpoveď na Gedeonove slová: Pán nás opustil (6,13) nachádza veľké Božie uistenie: Ja som (a budem) s tebou (6,16).

V našom príbehu o Achazovi, ktorý odmieta ponúkané znamenie, nejde o zbožnú úctu, ako sa to na prvý pohľad zdá (bližšie vysvetlenie tu←). Kráľ Achaz je reprezentant celého ľudu a za jeho peknými slovami o Bohu sa skrýva presný opak – „Boh dostáva košom“. Dôležité posolstvo Izaiáša je, že ohrdnutý Boh sa neuráža, ani nevzplanie nenávisťou. Sám dáva znamenie svojej blízkosti; tajomné znamenie matky s dieťaťom.

Dnešok nás učí počítať s Bohom, aby sme mali zajtrajšok. Inšpirujme sa v našej komplikovanej situácii Gedeonom. Vnímajme a čítajme Božie znamenia, aby sme okúsili a svedčili, že Boh je s nami.

Pieseň: Rišo Čanaky – Imanuel (←stačí kliknúť)
Foto: Yøe Kovalík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *