Pýtal sa ma pán kaplán

Obrázok 715na náboženstve, že ako sa volal prvý pápež.“

„Dúfam, že si vedel správnu odpoveď.“

„Najprv som protestoval, že ja si pamätám iba mená troch pápežov a nie vyše dvestošesťdesiatich, ale keď sa už celá trieda rehotala, tak mi to došlo.“

„Ešte že tak.“

„A povedz, Peter bol asi veľmi vzdelaný, keď si z neho urobil prvého pápeža.“

„Bol rybár, nemal vzdelanie.“

„Nebol vzdelaný, ale bol múdry, však?“

„Je správne, že rozlišuješ medzi múdrosťou a vzdelaním.“

„Naozaj? To mi len tak napadlo. Aký je vlastne rozdiel medzi múdrosťou a vzdelaním?“

„Vzdelanosť ti múdrosť nezaručí. Vlastným úsilím môžeš získať veľa vedomostí, ale múdrosť…, múdrosť to je iný level.“

„Je to záležitosť srdca?“

„Aj srdca. Múdrosť je spravodlivosť, múdrosť je pokora, múdrosť je čestnosť, múdrosť je neodsudzovať, múdrosť je neohovárať, múdrosť je nepodvádzať, múdrosť je milovať…“

„Múdrosť je nehrešiť, však?“

„Povedal si to krátko a múdro.“

„Chcel by som chcel byť aj múdry aj vzdelaný.“

 Svätých Petra a Pavla, apoštolov
© Júlia Hubeňáková, 29. 6. 2014

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Mt 16, 13-19

 

 

2 Comments on “Pýtal sa ma pán kaplán”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *