Slávnosť sv. Petra a Pavla – pohľad ekonóma

Peter a Pavol_ek (720x480)Dať niekomu kľúče od svojho príbytku je prejavom maximálnej dôvery. Ježiš dôveruje Petrovi natoľko, že sa nebojí mu dať kľúče od nebeského kráľovstva so slovami: „čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi.“ Niektorí ľudia pracujú vo firmách, iní pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby, niektorí nepracujú vôbec. Každý človek má isté práva a povinnosti vo svojej práci. (Nezáleží na tom, či ide o zamestnanca, živnostníka, ženu v domácnosti a podobne.) Predstavte si, že by prišiel za vami majiteľ firmy a povedal vám: „Dávam Ti kľúče od našej firmy. Teraz od Teba a Tvojich rozhodnutí záleží, ako bude firma prosperovať a kam dôjde.“ Čo by ste urobili? Viete, neuvedomujeme si to, ale každý majiteľ firmy, ktorý prijíma zamestnanca na konkrétnu pozíciu, robí to isté. Zamestnávateľ dáva kľúče od konkrétnej oblasti, v ktorej pracujeme. Od každého jedného človeka záleží, ako sa rozhodne tieto kľúče používať. Či ich iba odloží na miesto a nebude ich používať, alebo naopak, neúnavne bude pracovať na zveľaďovaní toho, čo mu bolo zverené. Zamestnávateľ nie je ten, ktorý iba dáva kľúče a zodpovednosť, ale v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Predovšetkým motivuje zamestnanca k lepším výkonom, odmeňuje ho, napomáha jeho rozvoju. U nás tak zamestnávatelia ako aj zamestnanci sa správajú zvláštne. Zvláštnosť je v negatívnom myslení. Neustále upodozrievanie, vyhrotené situácie, povrchnosť dohôd atď. nenapomáhajú budovaniu tak vzťahom ako aj firme. Takéto správanie ide proti rozvoju tak človeka ako ja firmy. Kľúče, ktoré sú predmetom dnešného evanjelia, sú symbolom vstupu. Vstupu do spolupráce, vstupu k dôvere a rozvoju. Neváhajme ich správne využiť. Zmeňme svoje myslenie. Myslime pozitívne a buďme pripravení pre spoluprácu. Urobme prvý krok, nečakajme na iných. Buďme tými, ktorí sa rozvíjajú a povzbudzujú iných k rozvoju. Nenechajme sa znechutiť a ani využiť. Buďme tými, ktorí budujú vzťahy, spoločnosť, firmy, inštitúcie,…

© Jaroslava Kmecová, 24. 06. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *