Tvojmu krížu klaniame sa Vládca!

lentcross

Na tretiu nedeľu vo Veľkom pôste sa slávnostne klaniame úctyhodnému a životodarnému Krížu. Dôvod je nasledujúci: Keďže sme počas štyridsaťdňového pôstu istým spôsobom aj my ukrižovaní, lebo nás trápia vášne, pociťujeme, ako na nás dolieha horkosť a trápenie, sme oslabení a padáme; a tu sa nám predkladá úctyhodný a životodarný Kríž, aby nám ponúkol odpočinok a posilu. Tiež nám pripomína muky nášho Pána, Ježiša Krista, a poskytuje nám útechu. Ak bol totiž Boh kvôli nám ukrižovaný, o čo skôr treba, aby sme tak robili aj my kvôli nemu. Kríž nám dodáva úľavu v našich bolestiach, keď nám ukazuje utrpenie nášho Vládcu a pripomína nám budúcu slávu, ku ktorej nám dodáva nádej. Tak ako náš Spasiteľ vystúpil na kríž a bol oslávený, hoci ho predtým zneuctili a potupili, podobne máme robiť aj my, aby sme boli spolu s ním oslávení, ak niekedy pretrpíme niečo bolestné.

Možno povedať aj toto: Tí, čo sa vybrali na ďalekú a namáhavú cestu, vyčerpaní dlhým putovaním si vyhliadnu košatý strom, ktorý im poskytne dostatok tieňa. Na chvíľu si sadnú pod strom, aby tak odpočinutí a osviežení mohli zdolať zvyšok cesty. Tak aj svätí Otcovia zasadili životodarný Kríž doprostred pôstneho obdobia, na tejto ťažkej a namáhavej ceste, aby nám poskytol odpočinok a osvieženie a aby sme mohli pokračovať v ceste odvážne a s ľahkosťou.

Býva zvykom, že pri príchode kráľa najprv prinášajú v sprievode jeho erby a odznaky jeho moci. Až potom za nimi vstupuje aj sám kráľ s radosťou a triumfom a všetci poddaní sa radujú spolu s ním. Tak aj náš Pán, Ježiš Kristus, chcel nám ukázať svoj veľký triumf víťazstva nad smrťou v deň svojho zmŕtvychvstania, no najprv nám poslal svoje kráľovské žezlo – životodarný Kríž, ktorý nás má potešiť, náležite posilniť a pripraviť na prijatie a oslavu samého Kráľa, ktorý po ňom prichádza ako víťaz.

To, že úctyhodný Kríž sa vystavuje k úcte v týždni, ktorý je polovicou Svätej štyridsiatnice, pripomína nám tú horkú vodu v Mare, ktorej je Svätý pôst podobný pre skrúšenosť, horkosť a smútok, ktoré pociťujeme. Lebo tak ako svätý Mojžiš vhodil kus dreva do onej horkej vody a urobil ju sladkou, tak aj Boh, ktorý nás prevádza duchovným Červeným morom a vyslobodzuje nás z rúk neviditeľného faraóna, prostredníctvom úctyhodného a životodarného dreva Kríža osladzuje nám horkosť, ktorá plynie zoštyridsaťdňového pôstu, poskytuje nám útechu a pripomína nám, že zatiaľ bývame na púšti a že svojím zmŕtvychvstaním nás chce voviesť do duchovného Jeruzalema. Keďže sa Kríž nazýva aj stromom života a naozaj ním je, pripomína nám ten strom života, ktorý bol zasadený uprostred raja v Edene. Svätí otcovia veľmi vhodne a múdro zasadili drevo Kríža doprostred Svätej štyridsiatnice, aby nám pripomenuli miesto Adamovho šťastia i Adamov pád. Zároveň nám chcú ukázať, že ten strom v strede raja je naša záchrana, lebo keď z neho okúsime, už viac nezomrieme, ale budeme žiť.

Mocou tohto Kríža, Kriste Bože, chráň nás pred pokušeniami a úskokmi Zlého a dovoľ nám vzdať poklonu tvojmu svätému utrpeniu i životodarnému zmŕtvychvstaniu. Posilňuj nás a radostne preveď štyridsaťdenným pôstom a zmiluj sa nad nami, lebo ty jediný si dobrý a človeka milujúci Boh. Tebe patrí sláva, česť a moc teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

pripravil o. Marko Durlák, 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *