12. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

12_cezrok_C_ek (720x481)Dnešné evanjelium do popredia dáva tú najväčšiu múdrosť. No čo možno o múdrosti povedať? Ako múdrosť charakterizovať? „Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Predbieha a dáva sa poznať tým, čo  po nej dychtia. Tomu, kto zrána hľadá ju, netreba sa namáhať, bo nájde ju sedieť pri svojich dverách. V myšlienkach sa zapodievať ňou je vrchol rozumnosti, kto však pre ňu bdie, je skoro bez starostí. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodní, blahosklonne im kráča v ústrety na cestách pri každej myšlienke sa s nimi stretáva. Jej začiatok je túžba úprimná dať sa poučiť, snaha o poučenie je zasa láska (k nej), láska (k nej) značí však zachovávanie jej zákonov, zachovávanie jej zákonov je potom zaistenie nesmrteľnosti a nesmrteľnosť vedie do blízkosti Boha. Takto teda túžba po múdrosti vedie nahor, k vladárstvu. Preto ak sa trónom tešíte a berlám, panovníci národov, ctite múdrosť, aby ste panovali naveky.“ (Múd 6, 12 – 21) Mnohé ekonomické problémy sme rozobrali, tak ako je tomu aj v dnešnom evanjeliu. Mnohí poznajú pravdu. Vedia, že našej ekonomike pomôžu naše správne postoje. Avšak nie každý chce konať správne. Možno preto, že sa bojíme žiť zodpovedne. Bojíme sa, že nás spravodlivosť a úcta človeka k človeku pripravia o zisk z podnikania. Ale mýlime sa. Ježiš nám nikdy nesľuboval cestu bez prekážok, ani nesľuboval pohodlný život. Práve naopak, hovoril nám o živote v námahe a v pote tváre. Môžeme si položiť otázky: Teším sa do práce? Necítim odpor k práci alebo ku svojim kolegom? Môžeme mať odpor k práci, ku kolegom. V tom prípade, je potrebné hľadať príčiny týchto problémov. Zároveň môžeme znova nájsť motiváciu dobre pracovať.  Pascal hovoril: „K dobrému konaniu je potrebné dobre myslieť.“ Všetkým nám prajem, aby sme hľadali a nachádzali odpovede na to, ako sa „to dá lepšie urobiť“. Nehľadajme odpovede na to, prečo sa to nedá. Všetko sa v živote dá, len treba chcieť. Nebojme sa chcieť odvádzať kvalitnú prácu. Nebojme sa žiť čestne.

© Jaroslava Kmecová, 22. 06. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *