14. Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 22,1-14)

banquet small1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. 4 Znova poslal iných sluhov s odkazom: »Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!« 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. 7 Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 8 Potom povedal svojim sluhom: »Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.« 10Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. 12 Povedal mu: »Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?« On onemel. 13 Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.« 14Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22,1-14)

Určite všetci máme skúsenosť s nezáujmom. Nezáujem, odvrátiť sa, nepočúvať, nebrať vážne – všetky tieto výrazy možno zhrnúť do „ignorovať“. Niekedy ignorujeme my sami ľudí, ktorých nemusíme. Ale ťarchu ignorovania, nezáujmu, pochopíme až vtedy, keď nás samých ktosi už ignoroval. Je to veľmi nepríjemné. Sedíte s niekým a vidíte, že vás vôbec nepočúva. Je kdesi inde. Človek má potom pocit zbytočnosti, bezcennosti. Akoby sme ani existovali. V skutku ignorovať niekoho znamená považovať ho za mŕtveho, zabiť ho duchovne, vo vzťahu.

V dnešnom podobenstve sa pozvaní hostia s nezáujmom odvrátili od pozývajúceho kráľa. Text evanjelia hovorí, že kráľ poslal svojich sluhov, aby oznámili pozvaným „všetko je pripravené“ (v.3). Nešlo teda o prvé oznámenie, že bude svadba. Toto prebehlo skôr. Pozvanie už bolo prijaté, teraz nastal čas ísť na svadobnú hostinu. Kráľovi sa zdá, že došlo k nedorozumeniu. Posiela ešte raz sluhov s presným vysvetlením: Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. (v.4). Je čas hodovať. Reakcia? Bez záujmu šli každý svojou cestou. Ak sme niekedy zažili nezáujem alebo ignorovanie zo strany iných, dokážeme sa vžiť do koži kráľa.

Ignorovať niekoho – ak vezmeme latinské ignorantia – znamená aj prísť o dôležité informácie, ktoré môžu meniť život, posunúť človeka ďalej, otvoriť nové horizonty a príležitosti. Hovorí sa, že najdôležitejšie sú informácie. A dnes sa snažíme o „vzdelanostnú ekonomiku“, ktorej základom sú dobré a včas podané a použité informácie. Ak sa pozrieme z tejto perspektívy na podobenstvo vidíme, že sa pozvaní hostia obrali o radosť zo sviatku. Gr. ariston znamená v prvom rade sviatok, moderne by sme povedali party, fiestu. Pozvaní sa teda pozbavili radovánok, na ktoré nemuseli ničím prispieť, nemuseli sa namáhať, aby to pripravili. Jednoducho len prísť a užiť si. Svadobná hostina je symbolom nebeského kráľovstva, moderne povedané „dôležitých informácii, ktoré ak neignorujem a použijem privádzajú k plnosti života tu a raz aj vo večnosti“.
Podobenstvo používa výrazy, ktoré nachádzame aj v knihe Prísloví (9,1-6). Múdrosť postavila dokonalý dom (sedem stĺpov vnútorného nádvoria – átria: naj domy staroveku) a pripravila hostinu.
1 Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva. 2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. 3 Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: 4 „Ten, kto je neskúsený, nech sa uchýli sem, komu chýba rozum, toho poučím. 5 Poďte a jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti.
Vnímame, že hostina chce ponúknuť múdrosť, aby človek získal život (v. 6). Niekoľko veršov pred tým múdrosť vyzýva: Staňte sa múdrymi!…Kto mňa nájde, nájde život…tí, čo nenávidia mňa, milujú smrť (Prís. 8,33-36). A Príslovia pokračujú aj iným pozvaním. Pozvaním Hlúposti, ktorá rovnako pozýva: kto je neskúsený, nech príde ku mne! Kto je bez rozumu, tomu hovorí: ukradnutá voda je sladšia. Chlieb tajne vzatý je chutnejší! (porov. Prís. 9,13-18). Vidíme teda, že pozvanie je postavené do roviny života a ponúka plnosť. Akoby obe pozvania hovorili, to, po čom naozaj túžiš je u mňa! Autor knihy Prísloví pozvanie Pani Hlúposť končí veršom: a ten človek nevie, že tu bývajú tiene smrti, že pozvaní schádzajú do údolia pekla (Prís. 9,18)
V živote neexistujú tri alebo viacero ciest k plnosti. Iba dve! Buď múdrosť a život, alebo nerozum a smrť. Moderne povedané svetlo alebo tma, jasná cesta alebo slepá ulička. Ježiš naráža práve na tieto dve alternatívy, keď hovorí svoje podobenstvo. Akoby nútil svojich poslucháčov, aby si spomenuli na starozákonnú knihu Prísloví a na dve pozvania. Všetko však kladie do roviny nielen pozemskej, ale predovšetkým večnej. Ako sa rozhodneš tu a teraz, tak sa ti bude dariť vždy. Aj po skončení pozemskej púte.

Ignorovanie môže byť fatálne. Človek sa pripraví o informácie, ktoré by ho posunuli dopredu a riskuje, že príjme to, čo ho nakoniec ničí. Nielen vo večnosti, ale tu a teraz. Večnosť – pozitívna i negatívna, nebo a peklo – začína na tejto zemi. Stále v tej istej časti knihy Prísloví čítame: ak si múdry, bude ti to na osoh, ak si posmievač, iba tebe to bude na škodu (Prís. 9,12). „Posmievač“ by sme mohli nahradiť aj slovkom „Ak ignoruješ“.
Človek je schopný ignorovať a zdá sa, že niekedy úplne nerozumne ignoruje. Jeden príklad za všetkých. Ako informoval portál idnes.cz česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV) varuje divákov pred ezoterickými programami a odporúča, aby im verejnosť nedôverovala. Namiesto „dobre mienených“ rád, ktoré by mali pomôcť, častokrát nabehne len tučný účet za telefón. Do ezoterických programov volajú väčšinou nešťastní ľudia, ktorí potrebujú pomôcť. Chcú sa poradiť, získať nádej a utvrdiť sa o dobrom výsledku ich konkrétneho problému. Veštci z obrazovky sú obdarení naozaj bohatou slovnou zásobou, množstvom empatie a psychologického taktu.
Služby, ktoré však nešťastným volajúcim poskytujú, sú nadštandardne predražené. Sťažovatelia, ktorí ohlásili problémy s ezoterickými programami českej RRTV sa sťažujú najmä na neprimerane vysoké sumy za takýto telefonát, ale aj na nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z toho, že veštci stanovujú zdravotné diagnózy. Takéto privyrábanie si na ľuďoch s vážnymi problémami alebo na ľuďoch v núdzi sa stáva podľa rady reálnym sociálnym problémom. Z hľadiska zákona je možnosť postihnutia takýchto programov minimálna, preto sa rada obracia na divákov a upozorňuje na to, aby si všetci potenciálni volajúci vopred dobre premysleli svoj krok.
Treba k tomu niečo dodať??? Nezáujem o reálny život tu a teraz a jeho zmysel je vždy fatálny. Náš život nie je ekonomická prosperita. Je to viac, oveľa viac. Ekonomika je len prostriedok. Nemať záujem o zmysluplnosť života neničí nikoho iného, iba ignoranta samého.

©róbert jáger, 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *