14. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

14_cezrok_C_ek (720x480)Ježiš v dnešnom evanjeliu upriamuje pozornosť na vetu: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ Táto veta je predovšetkým spájaná s rehoľným a kňazským povolaním. Ale bezprostredne sa dotýka každého povolania, aj povolania ekonóma, účtovnícka, či manažéra. Rozvoj dnešného človeka veľmi pohltil. Už sa nepýta človek, či to, čo skúma je pre ľudstvo prospešné. Skúma pre výskum, ktorý mu môže priniesť veľké množstvo peňazí. A túžba po peniazoch je predmetom dennodenných správ. Prečo? Pretože to so sebou prináša moc. No nik sa už neopýta, či to, čo dnešný človek robí, robí s vedomím zodpovednosti za seba i za ďalšie generácie. Zrazu sme svedkami tak veľkých zmien v spoločnosti, ktoré z človeka robia otroka. Otroka peňazí, vášní, emócií, moci,… Najnovšie správy v médiách hovoria o tom, že mäso, ktoré jeme si môžeme vyrobiť zo skúmavky. Ale kto z nás si položil otázku: Bude to pre človeka dobré? Takto vyrobené mäso zo skúmavky bude vhodnou potravou pre človeka? Alebo tu ide iba o akúsi hru, na ktorej sa obohatí jedna skupina ľudí na úkor druhej? Človek počas jednotlivých tisícročí života sa naučil obrábať polia, stavať nádherné stavby, vytvoriť vynálezy, ktoré človeku uľahčujú život a nielen to. Človek dosiahol úspechy aj v športe, hudbe, fyzike, chémii, matematike, medicíne, ekonomike, priemysle,.. Ale pri všetkých týchto úspechoch zabúda na základné morálne a etické princípy nevynímajúc Desatoro Božích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní a Šesť hlavných právd. V dnešnom evanjeliu nás Ježiš pozýva, aby sme ho prosili o dobrých robotníkov. Robotníkov, ktorí vedia pracovať a zoberú si spravodlivú odmenu za svoju prácu. V knihe Prísloví sa píše: „Dve vecí prosím od teba, neodopri mi (ich), pokým nezomriem: Nespravodlivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie, aby som sa nenasýtil (var´) a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“,  alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol a potupil meno svojho Boha.“ (Prís 30, 7 – 9) Naša túžba po úspechu a peniazoch, nech nie je predmetom nášho najväčšieho snaženia. Naopak, vo svojej práci buďme dobrými robotníkmi, ktorí poznajú Božie zákony a zákony prírody a neporušujú ich. Aby sme sa mohli radovať, že sú naše mená zapísané v nebi.

© Jaroslava Kmecová, 23. 06. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *