15. nedeľa v roku B – slovo k prvému čítaniu (Am 7,12–15)

12 Amaziáš, kňaz v Beteli, povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, bež do judejskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 V Beteli už neprorokuj, lebo tu je kráľova svätyňa a chrám kráľovstva.“ 14 Amos odpovedal Amaziášovi: „Nie som prorok ani žiak proroka; ja som pastier a pestovateľ poľných fíg. 15 No Pán ma vzal od stáda a povedal mi: ‚Choď, prorokuj môjmu ľudu, Izraelu!‘“
(Am 7,12–15)

Rozhovor Amaziáša a Amosa z nedeľného čítania bude zrozumiteľnejší, keď zohľadníme jeho kontext. Náš úryvok, je súčasťou tzv. Knihy videní (7,1–9,6). Táto obsahuje dve navzájom súvisiace dvojice videní a piate špecifické (9,1–4). Videnia a sny sa v Biblii často vyskytujú v dvojiciach, dané dvojice obsahujú rovnaké posolstvo, pričom druhé videnie potvrdzuje prvé a dokazuje, že nešlo iba o náhodu. Videnie ohňa (7,4–6) potvrdzuje videnie kobyliek (7,1–3); nešťastie malo prísť na Jakuba, ale Boh sa zľutoval, keď ho Amos prosil. Dve videnia sa následne týkajú Izraela, a opäť vidíme, ako videnie koša s ovocím (8,1–3) potvrdzuje posolstvo videnia olovnice (7,7–9); nad Izraelom sa Boh nezľutuje, ale vydá ho záhube a ani Amos nedostane šancu prosiť Boha o zmilovanie.

Medzi tretie a štvrté videnie je vsunuté naše čítanie. Unikátne je preto, že okrem Amosa je Amaziáš jediná ľudská postava, ktorej reč zaznieva v tomto spise. Vidíme, že pôvodom júdsky (Južné kráľovstvo) prorok, „cudzinec“ Amos prorokuje nešťastie proti Izraelu (Severné kráľovstvo) a robí to v kultovom centre Severu v Beteli. Amaziáš obviňuje Amosa zo sprisahania proti kráľovi Jeroboamovi, pretože prorokuje jeho násilnú smrť. Všimnime si, že pokiaľ ide o sprisahanie proti kráľovi, tak Amazaiáš určuje prekvapivo nepatrný trest; posiela Amosa preč: „…bež do judejskej krajiny, …a tam prorokuj!“ (7,12). V obdobnom prípade bola trestom smrť (Jer 26), v lepšom prípade väzenie (Jer 37). Okrem toho sprisahanie býva tajné, a Amos všetko hovorí verejne.

Amaziáš chce umlčať Amosa, ale nedokáže ho ani potrestať primerane zločinu, z ktorého ho obviňuje. Nemá silu? Jeho meno znamená „Boh posilnil“, ale Amaziáš neodzrkadľuje nič z tohto mena. Národ je vedený autoritami do záhuby, veď kňaz hlavnej svätyne nie je schopný rozoznať Božie varovanie, ktoré prichádza cez Amosa. Ten, ktorý bol posilnený z hora a mal byť silný a zodpovedný, zlyhal. Oproti nemu stojí Amos, ktorého meno sa môže preložiť aj „zaťažený“ (bremenom). Naložený ako ťažné zviera, niesol zodpovednú úlohu, ktorú aj splnil. Jeho silou bola viera v toho, ktorý ho poslal. V evanjeliu budeme čítať o tom, ako Ježiš poslal Dvanástich, ich sila pochádzala od neho a bola v nich účinná. Nech sú pre nás Amos aj Ježišovi apoštoli inšpiráciou a povzbudením v nesení vlastnej zodpovednosti.

Jozef Kohut 10. 7. 2018

 

One Comment on “15. nedeľa v roku B – slovo k prvému čítaniu (Am 7,12–15)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *