16. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

IMG_5015 (720x481)Mária a Marta, dve sestry a predsa tak rozdielne. V čom spočíva ich rozdielnosť? Keď si prvý krát prečítame dnešné evanjelium, tak ako prvé na čo si pomyslíme, je to, že Martu Ježiš pokarhal a Máriu pochválil. Áno, je to tak, ale je potrebné sa pýtať: Prečo? Čo odlišovalo Máriu od Marty? Mária tomto podobenstve si sadla k Ježišovým nohám a počúvala čo hovorí. Toto značí, že bola duchom prítomná a chcela sa učiť od Učiteľa. Vedela sa sústrediť na to, čo momentálne robila. Zároveň práca jej sestry nebola pre ňu nepodstatná. Avšak Marta bola ustarostená, nebola duchom prítomná a nerobila si svoju prácu poctivo. Často máme problém sústrediť sa a robiť kvalitne svoju prácu či v zamestnaní alebo doma? Baťa v roku 1936 sa pri jednej príležitosti vyjadril takto: „Keď prídete kdekoľvek, napríklad aj na koniec sveta, všade nájdete českého muzikanta. Mojím cieľom je prispieť k tomu, aby kdekoľvek, napríklad aj na konci sveta, sme nachádzali československého podnikateľa. Keď bolo v Európe dvadsať miliónov nezamestnaných, bolo to preto, že chýbalo milión vychovaných, vypiplaných, odvážnych podnikateľov, ktorí by našli spôsob, ako týchto ľudí zamestnať.“ (J. A. Baťa, 1936) Kde sú naši čestní, vypiplaní, odvážni a vychovaní podnikatelia a zamestnanci? Problémy, ktoré máme s kvalitným vzdelaním, korupciou, „rýchlokvašákmi“ a podobne, sa premietajú do profesionálneho života. Darmo rodičia, ktorí majú deti už v produktívnom veku, nariekajú, že ich mladý a neskúsený šéf vyhodil z práce, alebo im strpčuje život. Aj keď to nemusí byť priamo ich potomok, odzrkadľuje to reálnu situáciu. Každého človeka je potrebné vychovať, vypiplať,  naučiť a odovzdať mu morálne a etické princípy. Bez výchovy, sa neposunie ďalej ani rodina, ani komunita, ani spoločnosť a ani krajina. „Rozdiel medzi podnikavosťou a profesiou je zásadný: profesionálne (teda za peniaze) možno robiť v podstate všetko, akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek kvalite – pokiaľ existuje dopyt. Profesia, čo je tiež základ slova profesionalita, však podlieha prísnym pravidlám.“ (Zelený, M. – Košturiak, J., To vám byl divný svět… Úvahy o proměnách světa kolen nás) Ale je potrebné poznať hranice. Hranice, ktoré sú prirodzene dané na základe prirodzeného zákona a tisíckami rokov overené.  „Úspešný podnikateľ – hospodár – alebo  živnostník, špekulant či podnikateľ – spotrebiteľ – je tvorcom lepších produktov a služieb, ktorými rieši problémy ľudí a zlepšuje ich životy. Svojou činnosťou pridáva hodnotu druhým, a tým aj sebe. Ľudia, ktorí uberajú hodnotu druhým, aby pridali hodnotu sebe, nie sú podnikatelia, a nič na tom nezmení ani výška ich ziskov a nabitá prestíž.“ (Zelený, M. – Košturiak, J., To vám byl divný svět… Úvahy o proměnách světa kolen nás) Berme si príklad z obidvoch sestier. Mária predstavuje človeka modlitby, trpezlivého, učiaceho sa a otvoreného novým veciam, o ktorých Ježiš rozprával. Marta predstavuje usilovného človeka, ktorý neostáva iba pri prijímaní týchto vecí, ale naopak chopí sa príležitosti a pracuje na tom, aby všetci boli obslúžení. Všetkých nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli ochotní učiť sa tak ako Mária a zároveň veci aplikovali v praxi s horlivosťou Marty. Aby poctivých podnikateľov, zamestnancov, politikov, učiteľov,… bolo stále na Slovensku viac. Nebojte rodičia vychovávať svoje deti k zodpovednosti, k pracovitosti, k ochote učiť sa, byť zdvorilými a svedomitými. Všetko sa to stonásobne vráti v lepšom prostredí, kvalitnejších výrobkoch a službách, v zdravom konkurenčnom boji medzi podnikmi, ústretovosťou ľudí a ochotou pomáhať jeden druhému bez ziskuchtivých dôvodov.

© Jaroslava Kmecová, 14. 07. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *