17. nedeľa rok C – pohľad psychológa

17_cezrok_C_ps (720x480)V nedeľnom evanjeliu čítame o tom, ako Ježiš učil apoštolov modliť sa a v závere úryvku môžeme počuť krásny výrok o tom aká silná je modlitba.  „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Celkom ma zaujal vzťah, ktorý opisuje Ježiš medzi človekom a Bohom. V iným úryvkoch sa nám Ježiš prirovnáva k pastierovi, inde k blížnemu – seberovnému a dnes k otcovi – rodičovi. Práve tieto obrazy sa nápadne podobajú na stavy ega, ktoré rozpracoval Eric Berne vo svojej teórii transakčnej analýzy.
Transakčná analýza sa radí k skupinovej psychoterapii, jej metódy využívajú pôsobenie sociálnych faktorov a skupinovej dynamiky a preto ju nie je možné aplikovať individuálne.  Základnou súčasťou skupinovej terapie v transakčnej analýze je, ako som už vyššie spomínal, výklad Berneho koncepcie stavov „Ja“ (Ego stavy), druhov medziľudských transakcií a hier, ako ich autor nazval. Poznáme 3 základné ego stavy: rodič, dieťa, dospelý. Tieto stavy Ega môžeme popísať ako pevne skĺbený systém pocitov a modelov správania. Bližšie skúsim opísať ego stav rodič. V stave odvodenom od rodiča človek cíti, myslí, koná, rozpráva a odpovedá ako jeden z jeho rodičov, keď bol ešte malý. Rodič sa prejavuje buď priamo, t. j. osoba reaguje tak, ako by skutočne reagoval jej vlastný rodič, alebo nepriamo, t. j. dotyčný reaguje tak, ako by si jeho rodič prial, aby reagoval. Stav Rodič je aktívny napr. pri výchove vlastných detí. Ego stav Rodič môžeme ďalej rozdeliť na rodiča starostlivého a rodiča kritického. Starostlivý rodič sa prejavuje skutočným záujmom o druhého, poskytovaním podpory a ochrany – je silný a vzbudzuje rešpekt a úctu. Naopak rodič kritický je despotický a riadi sa mocou, ktorú v určitej situácii nad druhým získal.
Obraz Boha ako rodiča nám ukazuje, že nás miluje ako svoje deti. Veď kto z rodičov by dokázal niečo odoprieť svojmu dieťaťu, keď o to prosí. Niekedy je to naozaj ťažké. Treba len nášho nebeského Otca prosiť. Nesťažovať sa, nenadávať na druhých, ale porozprávať sa v modlitbe s Našim Otcom. Ak je to Jeho vôľa, tak veríme, že naša modlitba bude v pravom čase vypočutá.
Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *