18. nedeľa cez rok B – slovo k prvému čítaniu

Celá izraelská pospolitosť šomrala na púšti proti Mojžišovi a Áronovi. Synovia Izraela im vraveli: „Bár by sme boli pomreli Pánovou rukou v egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a chleba sme sa mohli najesť dosýta. Prečo ste nás vyviedli na túto púšť? Aby ste celú pospolitosť umorili hladom?“ Pán povedal Mojžišovi: „Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď. Ľud nech potom vyjde a nech si nazbiera, koľko bude potrebovať na každý deň. Tak ho vyskúšam, či hodlá kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. Počul som šomranie synov Izraela. Povedz im: Večer budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom. A poznáte, že ja som Pán, váš Boh.“ Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa napadala okolo tábora rosa. Keď pokryla povrch púšte, na zemi sa zjavilo čosi drobné, zrnité ako srieň. Keď to synovia Izraela videli, vzájomne sa vypytovali: „Manhu?“ (čo znamená: „Čo je to?“). Lebo nevedeli, čo to je. Mojžiš im povedal: „To Alessandro_allori,_caduta_della_manna,_06 (720x480)je chlieb, ktorý vám dáva jesť Pán.“
(Ex 16, 2-4. 12-15)
Izraelitom sa začína cnieť za Egyptom. Tam sa, podľa vlastných slov, mohli najesť dosýta, tu na púšti im hrozí smrť hladom. Za ich slovami je ukrytá pochybnosť. Kto stojí za ich odchodom z Egypta? Momentálne to nevyzerá ako Božie dielo. Môže toto chcieť Boh? Smrť na púšti? Svoje “prečo” adresujú Mojžišovi a Áronovi (v hebr. texte nie je otázka prečo, ale priamo obviňujú Mojžiša a jeho brata, že oni ich dostali do súčasných problémov).
V texte ide o to, aby sa ukázalo, že z Egypta ich nevyviedol človek ale Boh. Nedeľný lekcionár žiaľ vynecháva dôležitú vetu z našej 16. kapitoly: “Večer teda spoznáte, že Pán nás vyviedol z egyptskej krajiny.” (Ex 16,6) Prepelice a manna budú znakom Božieho pôsobenia. Okrem toho odpoveď na otázku “prečo” sa objavuje v Knihe Exodus už skôr. Boh dookola opakoval faraónovi: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.“ (Ex 4;5;7;8;9;10)
V evanjeliu sa tiež ukazuje niečo podobné, keď Ježiš vysvetľuje zástupu: „Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.“ (Jn 6) Manna je znamením Božieho konania a súčasne predobrazom Božieho chleba – Ježiša Krista.
© Jozef Kohut, 31.7.2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *