20. nedeľa rok C – pohľad psychológa

20_cezrok C_ps (720x480)V nedeľnom evanjeliu zaznievajú z úst Ježiša možno až tvrdé slová. „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ … „Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ Dlho som uvažoval, na čo sa budem v dnešnej úvahe zameriavať. Podľa mňa ústrednou témou je motív rozdelenia, preto sa zameriam práve na problematiku rozdielnosti názorov.
Tým, že človek kriticky uvažuje vytvára si na niektoré veci vlastný názor. Hodnotí ich, zaraďuje ich a v konečnom dôsledku aj vyjadruje svoj postov k nim. Na niektoré veci môžu mať ľudia rôzne názory, veď každý si vytvára názor podľa seba, podľa svojej osobnosti. Sú však veci, na ktorých sa zhodnú v názoroch aj viacerí ľudia. Sami poznáme, aké je príjemné, keď niekto zdieľa náš názor na vec a tiež keď máme spoločný názor, pohľad na niečo. Konverzácia je príjemnejšia, človek sa nám zdá hneď sympatickejší a pod. Ľudia s podobnými názormi sa niekedy združujú do skupín, ktoré majú podobné ladenie pohľadov na sledovanú problematiku. Príkladom môžu byť napríklad politické hnutia. Niekto je konzervatívec, iný zase liberál a pod. Pri strete ľudí s rôznymi názormi dochádza často k tvrdším konfrontáciám. Jedna strana chce presvedčiť druhú svojimi argumentmi a vyvrátiť argumenty druhej strany. Takto sa dokáže rozdeliť niekedy celá spoločnosť na dva tábory, ktoré zastávajú iný pohľad na vec. Takouto aktuálnou témou, ktorá mobilizuje masy ľudí je napríklad otázka potratov a pod.
Ježiš v evanjeliu spomína, že nastane rozdelenie v názoroch naňho a to už aj v najelementárnejšej rovine a to v rodine. Podľa mňa buď budeme Ježiša milovať alebo ho budeme, poviem to tvrdo, prenasledovať. Takto sa Zem delí aj dnes. Ateisti argumentujú, že Boh predsa neexistuje, my veriaci chceme presvedčiť ateistov, že existuje a pod. V rodinách možno jednotliví členovia zastávajú iný názor na určité povinnosti veriaceho človeka, napríklad postenie sa piatok (mama povie nejedz mäso, otec zase: synu kľudne si daj a pod.). Našou úlohou je pridať sa na tu správnu stranu a zotrvať na nej čo možno najdlhšie a aj keď sa niekedy prehupneme na stranu opačnú, vedieť sa znova vrátiť.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *