20. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 12,49-52)

threecrosses (720x367)Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“
Lk 12, 49-53

Ježišove provokujúce slová o ohni a nepokoji, ktorý prináša na zem, mali za úlohu rozbiť nereálne očakávania a predstavy o Ježišovi. Sú adresované učeníkom, pretože v ich kruhu sa udržiavali tieto mesiášske nádeje. Učeníci videli v Ježišovi Mesiáša prinášajúceho Izraelu pokoj a stabilitu. „Konečne to tu niekto dá do poriadku a my budeme pri tom“ – i tak by sa dali opísať očakávania Ježišových nasledovníkov.
Vrhnutie ohňa na zem pripomína veľký prorocký skutok Eliáša na hore Karmel, kde na jeho modlitbu Boh vrhol oheň na trojnásobne vodou poliatu obetu (1 Kr 18,36-39). Ježiš teda pripomína svojim učeníkom, že nie je Mesiášom prinášajúcim lacný politický pokoj, ale že je prorokom, ktorý prosí o vrhnutie ohňa a zároveň bude aj zmiernou obetou za hriechy ľudu, ktorá musí „zhorieť“. Túto obetu Ježiš nazýva svojím krstom – teda doslovne „ponorením“ . Vo svetle Eliášovho príbehu možno vidieť dokonalosť tohto ponorenia v trojnásobnom poliatí Eliášovej obety, čo v semitskom myslení značí superlatív – najviac poliata obeta. Je to jedna z Ježišových narážok na svoju smrť a zmŕtvychvstanie.
Výsledkom tejto obety bude rozdelenie, pretože podobne ako v prípade Eliášovej obety na Karmeli, aj tu sa zjaví Božia sláva a Božia moc, ktorá súdi. V Eliášovom prípade na to doplatili smrťou Báalovi proroci a prívrženci, v prípade Ježišovej obety budú odsúdení tí, ktorí ju odmietnu ako dôkaz Božej lásky k vyvolenému národu a v konečnom dôsledku aj k ľudstvu ako takému. Nejde tu o vyzdvihnutie rozdelenia v rodine, ale o dôraz na prijatie Ježišovej prorockej obety. V tomto svetle sú Ježišove slová nie provokáciou ale pozvaním uveriť v Božiu lásku v Ježišovi.

© Štefan Novotný 17.8.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *