20. nedeľa rok C – slovo k prvému čítaniu (Jer 38, 4-6. 8-10)

JeruzalemKniežatá povedali kráľovi: „Treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie.“ Kráľ Sedekiáš odpovedal: „Veď ho máte v rukách! A ani kráľ nič nezmôže proti vám.“ Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí; povrazmi spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna. Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: „Pán môj, kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba.“ Nato kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: „Vezmi si odtiaľto tridsať mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie!“
(Jer 38, 4-6. 8-10)

Treba zabiť Jeremiáša… Toto drsné konštatovanie kniežat sa stavia priamo proti Božiemu príkazu „Nezabiješ!“ Jeruzalem obliehajú nepriatelia a prorok sa stáva nepohodlným, lebo ohlasuje dobytie mesta. Obrancovia by z jeho úst najradšej počuli slová nádeje, no on nemôže hovoriť inak, než mu dáva Boh. Človek by nemal diktovať Bohu svoju vôľu, ale mal by rozoznávať a plniť Božiu vôľu.

Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie… Padnúť do rúk nepriateľov je pohroma. Jeremiášovi žalobcovia si to uvedomovali pri každom pohľade z hradieb obliehaného mesta. Aj Jeremiáš prežíva dôsledky a hrôzy vojny: hladuje, je vo väzení, chcú ho zabiť jeho vlastní. No on si na rozdiel od kráľa a kniežat uvedomuje, že oveľa väčším zlom než byť vojensky podrobený je nepočúvať Boha a uctievať si cudzích bohov (porov Jer 32,26-35).

Abdemelech je pozitívnou postavou nášho čítania. Je cudzinec, Etiópčan, no odvážne prichádza ku kráľovi a dosiahne oslobodenie Jeremiáša. Zastáva sa proroka, dôveruje Bohu a neskôr mu za to Pán oznamuje záchranu: „Áno, naisto ťa vyslobodím, nepadneš pod mečom, svoj život budeš mať za korisť, pretože si dôveroval vo mňa.“ (Jer 39,15-18)

Jeremiáš pripomína Ježiša, ktorý tiež ohlasuje Božiu vôľu, je odmietnutý vlastnými, prechádza cez kríž, smrť a hrob, ale tým, ktorí mu uverili daruje život.

© Jozef Kohut, 24.8.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *