25. nedeľa cez rok C – slovo k evanjeliu (Lk 16, 1-13)

25-cez-rok-b-720x546Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘
Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘
On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“ Lk 16,1-13)

Obžalovaný správca bol vytrénovaný v okrádaní svojho pána.Ten mu zveril svoje pozemky a dal právomoci. Správca prenajímal a vyberal poplatky pravdepodobne v naturáliách, pričom si nezabudol prihodiť nejaké to percento pre seba. Robili tak všetci a bolo to do istej miery akceptované. Nepoctivý správca, však zarábal na majetku svojho pána tak veľké percento až to nebolo únosné a prasklo to. V tejto situácii mu neostávalo nič iné, len „okradnúť“ sám seba. Po obžalobe, ktorá na neho padla a následnej výzve od pána vyúčtovať správu majetku, mu neostala nijaká iná možnosť, než zrieknuť sa 50 meríc pšenice a 20 kadí oleja. To boli jeho percentá. Jeho pôvodný plán padol ale nepoctivý správca bol natoľko šikovný, že rýchlym konaním zachránil kožu sám sebe, potešil dlžníkov svojho pána a hlavne ustál kontrolu účtovníctva s pochvalou. Pán ho pochválil, že si múdro počínal a dobre spravoval majetok. Nepoctivého správcu to stálo 50 meríc pšenice a 20 kadí oleja.

Pán Ježiš týmto podobenstvom neučí svojich poslucháčov, aby boli nepoctiví správcovia, ale vyzýva k ich múdrosti, že menej je niekedy viac, že zrieknutie sa 50 meríc pšenice a 20 kadí oleja môže zachrániť život človeka. Inými slovami, že nepoctivý správca sa vrátil do hry vtedy, keď prestal slúžiť mamone svojho zisku a začal slúžiť svojmu pánovi. Nik nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného alebo druhého okradne. A okamih pravdy, ktorý ukáže kto komu slúži, je neodvratný a istý. Treba si múdro počínať. Ježišovo podobenstvo je preto naliehavým pozvaním k pokániu a v istom zmysle opakuje podobenstvo o márnotratnom synovi, ktorý po tom, čo premrhal majetok svojho otca, zmúdrel a vrátil sa k otcovi.

(c) Štefan Novotný, 17.9.2016

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *