26. nedeľa rok B – slovo k prvému čítaniu (Nm 11,25-29)

mnaPán zostúpil v oblaku a rozprával sa s Mojžišom. Vzal z ducha, ktorý bol na Mojžišovi, a dal sedemdesiatim mužom starším. Keď na nich duch spočinul, prorokovali, ale viac to nerobili. Dvaja muži však zostali v tábore; jeden z nich sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich spočinul duch, lebo aj oni boli v zozname, hoci nevyšli k stánku. Prorokovali v tábore. I pribehol mladík a zvestoval Mojžišovi: „Eldad a Medad prorokujú v tábore.“ Tu Jozue, Nunov syn, Mojžišov služobník a vyvolenec od mladosti, povedal: „Môj pane, Mojžiš, zakáž im to!“ Ale on povedal: „Čože, žiarliš za mňa? Kiež by všetok ľud prorokoval a kiež by im Pán dal svojho ducha!“
(Nm 11,25-29)

Predpokladá sa, že s vekom prichádzajú aj skúsenosti a starší ľudia by oproti mladým mali mať životnú múdrosť. Izrael poznal inštitút starších, t.j. tých, ktorí boli uznávanými autoritami, rozhodovali o dôležitých záležitostiach, vykonávali sudcovskú úlohu (porov. A. Novotný: Biblický slovník, s. 987). Sedemdesiati muži – starší z nášho čítania – sú vybratí zo širšieho okruhu starších Izraela, aby pomáhali Mojžišovi pri vedení ľudu. Rozhodnutie pochádza od Boha, ale konkrétny výber je ponechaný Mojžišovi (Nm 11,16-17).

Vidíme, že títo starší už predtým v spoločenstve vykonávali príslušné úlohy. Podľa všetkého mali ľudskú múdrosť a boli uznávaní ako autority. V tomto prípade to nestačí. Teraz dostávajú ducha, ktorý bol na Mojžišovi. Na konci čítania je spresnené, že sa jedná o jeho (Božieho) ducha. Muži prorokujú, t.j. hovoria Božie slová, v Božom mene. Dostali ducha, lebo boli starší v zmysle múdrosti, zodpovednosti, boli autoritami (že nejde vždy o vek, pozri Dan 13,45n).

Na Mojžišovi je konkrétne vidieť, ako Boží duch účinkuje. Nezávidí, že aj iní podobne ako on dostávajú Božieho ducha a prorokujú, a praje si, aby celý ľud dostal dar ducha a prorokoval. Snažme sa byť múdrymi ľuďmi, aby mal na kom spočinúť Boží duch.

© Jozef Kohut, 26.9.2015
(foto: Anna Macková)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *