28.nedeľa rok C – pohľad ekonóma

28_cezrok_C_ek (720x540)Pozornosť sa dnes sústreďuje na vďačnosť. Vďačnosť je prejavom veľkosti človeka, ktorý vie a chce úprimne oceniť prácu, snahu a ochotu toho druhého. Dnes je vďačnosť zriedkavou časťou každodennej ekonomicko-sociálnej činnosti človeka. Mnohí ľudia prichádzajú do zamestnania ustarostení. Každý sa v dnešnej dobe na niečo sťažuje a zabudli sme na to, že je potrebné prejaviť aj radosť. Predstavte si, že prídete do obchodu a obsluhuje vás s úsmevom predavačka. Hneď máte chuť si niečo užitočné a dobré kúpiť. Ako málo stačí k radostnému životu napriek všetkým zložitým životným situáciám. Čo tak prísť na poradu do zamestnania s úsmevom a prezentovať výsledky činnosti čo najobjektívnejšie? Vďačnosť nie je o tom, že budeme zakrývať nedokonalosti a nedostatky. Vďačnosť je aj o pravdivom vyjadrení skutočností, pozdvihnutí a motivovaní seba a ostatných k lepším výkonom. Od starších ľudí často počujeme: Niekedy sa žilo veselšie, aj keď bolo veľmi ťažko. Iste, žiť počas vojen alebo po vojne, nie je nič príjemné. Všade hlad, bieda, chudoba, ťažká práca na poliach a podobne. Dnes máme stroje, ktoré nám uľahčujú prácu. Máme prácu prevažne v službách a v obchode, ktorá nie je fyzicky až tak namáhavá, no napriek tomu väčšinou vládne nepohoda. Ak chceme, aby naša ekonomika rástla, musíme sa aj pozitívne naladiť. Neznamená to, že máme teraz začať s nejakými cvičeniami zameranými na pozitívne myslenie. Znamená to, že máme sa učiť ďakovať všemohúcemu Bohu za všetko, čo nám počas pracovného dňa i odpočinku dáva. V ekonomicko-sociálnej oblasti ide predovšetkým o to, že máme byť vďační za prácu; dostatok prostriedkov na zaplatenie nákladov spojených s bývaním, štúdiom, kultúrou a podobne; kúpu potravín, oblečenia a podobne. Ale nie je to iba o tom, že si môžeme dovoliť zaobstarať tovary alebo služby, ktoré potrebujeme. Skúsme sa povzniesť nad všetky problémy, ktoré dennodenne odovzdávame Bohu v modlitbe. Každý podľa svojho povolania skúsme pomaly meniť postoj voči svojej práci. Práca nie je ťarchou pre človeka, práca je prirodzenou súčasťou života človeka, ktorá smeruje k rozvoju človeka. Vďačnosť smeruje k prirodzenej úcte človeka k človeku. Robert T. Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec chudobný otec pre mladých deťom a mládeži píše: „Predovšetkým si buďte vedomí jednej veci. Ste bystrí! Chcel som, aby ste si to uvedomili na samom začiatku. Keď som vyrastal, môj otec mi vysvetlil, že každý človek sa rodí bystrý – že každé dieťa má nejaké zvláštne nadanie. Páčila sa mi tá predstava. Hoci som v škole neprospieval vždy dobre, akosi som vedel, že príčina nie je vo mne. Nebol som hlúpy. Učil som sa však inak, ako odo mňa učitelia v škole očakávali. Otec ma viedol k dobrému vzťahu k učeniu a hľadaniu najlepšieho učenia. Keby to nerobil, mohol som na strednej škole prepadnúť a pravdepodobne by som nebol na svoj finančný život pripravený. Zrejme by som nemal toľko sebadôvery, aby som sa stal takým, kým som dnes. Všetci sa učíme inak. Vtip je v nájdení spôsobu, akým sa učíme najlepšie. Keď sa vám to podarí, objavíte svoje vlastné nadanie.“ (Kiyosaki, R.T. – Lechterova, S.L. Bohatý otec chudobný otec pre mladých) „Albert Einstein, vedec, ktorý priniesol na svet revolúciu svojou teóriou relativity, nepracoval vo vákuu. O tom čo dlžil vo svojej práci iným, Einstein raz poznamenal: „Každý deň si veľakrát uvedomím, do akej veľkej miery je môj vonkajší aj vnútorný život vybudovaný na úsilí mojich spolupracovníkov, živých aj zosnulých, a ako veľmi sa musím snažiť, aby som vrátil toľko, koľko som dostal.“ (MAXWELL, J. C. 2001. 17 zákonov tímovej práce) „Jednou z najväčších predností bohatstva je možnosť pomáhať druhým. V priebehu rokov som si všimol, že mnohí najbohatší ľudia vo svete dávajú peniaze na charitatívne účely. Aby sme boli naozaj bohatí, musíme vedieť dávať rovnako ako prijímať. Rozdávanie peňazí je jeden z najlepších spôsobov, ako pomáha naprávať nespravodlivosť vo svete. Je dobrý pocit vidieť problém a vedieť, že máte moc darovať peniaze na zmiernenie, darovať vec alebo prispieť organizácii, ktorá pomáha robiť zo sveta lepšie miesto na život. Kupovanie vecí pre seba je báječné, ale dávanie peňazí druhým je zdrojom najpríjemnejších pocitov na svete. Skúste to!“ (Kiyosaki, R.T. – Lechterova, S.L. Bohatý otec chudobný otec pre mladých) Nie každý ma dostatok finančných prostriedkov, ale každý z nás môže skúsiť dávať k dispozícii iným svoj čas, vedomosti, radosť a podobne. Vďačnosť učí človeka nielen vážiť si svoju vlastnú prácu, ale ja prácu iných ľudí. Nebojme sa byť vďační za všetku námahu, ktorú musíme vykonať. Práve naopak, zmena postoja má veľký vplyv aj na vývoj ekonomicko-sociálnej oblasti človeka.

© Jaroslava Kmecová, 06. 10. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *