28. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 17,11-19)

codexaureus_cleansing_of_the_ten_lepers-720x367Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ (Lk 17, 11-19)

Bieda spojila desať malomocných mužov. Boli zo Samárie i z Galiley a keby boli zdraví, pravdepodobne by o seba nezakopli. Takto spolu zdieľali osud vyhnancov z vlastných rodín a domovov. Chýr o zázračnom učiteľovi, ktorý sa istotne dostal aj do ich uší, spojil ich v spoločnom volaní na Ježiša idúceho oproti. On ich uzdravuje tak, že ich posiela domov do ich komunít vyhľadať kompetentné autority, ktoré môžu potvrdiť uzdravenie. Desiati malomocní uveria Ježišovmu slovu, vydajú sa na cestu a na nej dôjde k ich zázračnému očisteniu. Paradoxne je to cesta preč od Ježiša, ako keby zázračný učiteľ nechcel mať s nimi už nič spoločné. Smutné konštatovanie na konci príbehu však hovorí, že Ježiš túžil, aby sa vrátili všetci desiati a velebili Boha. Ježiš ako učiteľ, ktorého prosili o zmilovanie, ich chcel naučiť láske k Bohu, oslave jeho Otca, ktorý je na nebesiach.

Bieda priviedla k Ježišovi desiatich, vďačnosť posunula do druhého kola len jedného. Skutočnosť, že to bol práve Samaritán odkazuje na iné miesto u Lukáša, kde v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi sú odsúdení dvaja prominentní predstavitelia židovského náboženstva na ceste do jeruzalemského chrámu z nevšímavosti, necitlivosti a porušenia Božieho zákona, pričom pochvalu dostáva neznámy Samaritán, ktorý láskou naplní Zákon. Uzdravený a vďačný Samaritán nás učí, že po zázračnej chvíli s Ježišom nie sme na konci našej skúsenosti s ním, ale na začiatku. Potrebujeme sa z našich ciest vždy znova a znova vracať Ježišovi k nohám, vzdávať vďaky a velebiť Boha.

Štefan Novotný, 8.10.2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *