28. nedeľa rok C – slovo k prvému čítaniu (2 Kr 5,14-17)

OLYMPUS DIGITAL CAMERANáman zostúpil a sedem ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža Elizea. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý od malomocenstva. Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: „Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli. Prosím ťa, prijmi teraz dar od svojho služobníka.“ On však odpovedal: „Ako žije Pán, pred ktorým stojím, nevezmem nič.“ A hoci veľmi naliehal, aby si vzal, on odmietol. Vtedy Náman povedal: „Ako chceš. Ale dovoľ, prosím, mne, svojmu služobníkovi, vziať si z tejto zeme, koľko unesú dve mulice. Lebo tvoj služobník už nebude obetovať celopaly a žertvy iným bohom, iba Pánovi.“
(2 Kr 5, 14-17)

Náman, je Aramejčan, z biblického pohľadu cudzinec, ktorého si jeho kráľ váži, lebo je výborný vojenský veliteľ. Avšak trpí malomocenstvom. Ten, ktorý je zvyknutý rozkazovať a všetci ho počúvajú, je bezmocný zoči-voči svojej chorobe. Už na začiatku jeho cesty za uzdravením je zaujímavý moment: on, muž, poslúchne svoju ženu, ktorej dáva radu malá izraelská zajatkyňa. Úplne smiešne pôsobí Námanov kráľ, ktorý v sprievodnom liste prikazuje Izraelskému kráľovi, aby Námana uzdravil.

Zaujímavý je kontrast medzi honosným príchodom Námana nesúceho list od kráľa, striebro, zlato, vzácne oblečenie a minimalistickým prístupom Elizea, ktorý sa ani neunúva vyjsť pred vchod svojho domu, aby videl toho, ktorý prichádza. Aké pokorujúce muselo byť pre hrdého veliteľa prijímať inštrukcie cez obyčajného posla. Korunu všetkému dávajú Námanovi sluhovia, ktorí ho presvedčia, aby poslúchol príkaz sedem krát sa okúpať v Jordáne.

Za povšimnutie stojí drobný detail. Elizeus hovorí o okúpaní sa v Jordáne (hebr. tým istým výrazom označuje kúpanie faraónovej dcéry v Ex 2,5 ale aj prípravu Árona a jeho synov na kňazskú službu v Ex 29,4). Náman sa iba ponoril do Jordána (v Lv 9,9 si takto Áron namočil prsty v krvi a v 2 Kr 8,15 Hazael namočil prikrývku do vody). Text akoby nenápadne naznačoval, že Náman si aj tak chcel urobiť po svojom.  Napriek tomu bol očistený, jeho telo sa obnovilo.

To najnovšie v Námanovom živote je viera, „že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.“ Táto viera nezostáva len pri slovách. Hoci sa „iba“ ponoril, podobne ako Áron a jeho synovia chce odteraz obetovať iba Pánovi. Veliteľ zvyknutý rozkazovať začína prejavovať poslušnosť viery jedinému Bohu.

© Jozef Kohut, 13.10.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *