3. nedeľa rok A – pohľad psychológa

„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ Pri čítaní si nedeľného evanjelia a uvažovania nad smerom, ktorým sa bude moja úvaha uberať som ostal zaujatý jednou Ježišovou vetou a to: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Možno ešte zaujímavejšia je reakcia učeníkov: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ Bez rečí, bez reptania, len tak zanechali všetko, čo mali radi, svoje rodiny, živobytie a šli za v podstate cudzím človekom, ktorý im len povedal, že budú loviť ľudí. Ja osobne by som mal určite zo začiatku aspoň pár výhovoriek. Ježiš dokázal jednou vetou presvedčiť učeníkov, aby šli a zmenili svet.
Presviedčanie alebo inak povedané persuázia je definovaná ako ľudská komunikácia, ktorej cieľom je ovplyvniť druhých zmenou ich presvedčení, hodnôt alebo postojov. Ďalšou definíciou presviedčania je, že sa jedná o úspešný a úmyselný pokus o ovplyvnenie duševného stavu druhej osoby prostredníctvom komunikácie, kde má presvedčovaný určitú mieru slobodnej voľby. Existuje veľa spôsobov ako ovplyvniť názor, alebo postoj druhého človeka.
Takémuto presviedčaniu je ťažké odolávať, pretože existuje predpoklad, že človek, ktorý nás presviedča pozná naše silné aj slabé stránky. Ježiš presviedča apoštolov úplne inak. Nedirektívne. Dáva im priestor vyjadriť sa. Buď odpovedia áno, alebo nie. Oni nakoniec bez váhania idú za ním. Skúsme sa zamyslieť, či aj my takto pristupujeme k svojim blížnym. Či pri presviedčaní nehájime iba našu pravdu, nepoužívame podpásové metódy, alebo naopak pristupujeme k druhému človeku nedirektívne, nech sa on sám rozhodne, či bude na našej strane alebo na inej?
Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *