31. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 19,1-10)

31_cezrok_C_nz (720x482)Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
(Lk 19,1-10)
Opäť máme pred sebou príbeh, ktorý sa nachádza len u Lukáša a opäť je možno v ňom na prvý pohľad vidieť dôraz na položený na radosť z obrátenia hriešnikov a pomoc chudobným. Pri čítaní sv. Písma je však treba dávať veľký pozor na prvé pohľady, pretože zvyknú klamať. Zachej príbeh je toho výstižnou ukážkou. Všetci máme tendenciu v ňom vidieť veľkého hriešnika, pretože bol mýtnikom a to dokonca hlavným v Jerichu. Všeobecná mienka o mýtnikoch bola, že sú zlodeji, pretože vyberajú viac než majú zhora prikázané, a že sú zradcovia na vlastnom národe, pretože to robia v prospech cudzej moci resp. vladára. Pozorné čítanie však toto hodnotenie nenápadne vyvracia.
Prvým spochybnením veľkej hriešnosti Zacheja je jeho sľub, že polovicu majetku dá chudobným a štvornásobne vynahradí, ak niekomu ukrivdil. Ak by bol jeho majetok získaný nečestným spôsobom, nemal by nikdy šancu štvornásobnej vynáhrady ani z celého svojho majetku a už vôbec nie z polovice. Dobre je si všimnúť, kedy a ako to Zachej hovorí. Je to jeho reakcia na obvinenie, že je hriešnym človekom. Zachej sa postaví a slávnostne i verejne vyhlasuje svoje „majetkové priznanie“.
Druhým spochybnením Zachejovej hriešnosti je vnímateľné len keď sa čitateľ pozrie do gréckeho textu. Tam stojí Zachejovo priznanie nie v budúcom čase ale v prítomnom, teda: „Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal vraciam štvornásobne.“! A to je šokujúce prehlásenie nielen pre tých, ktorí vyčítali Ježišovi, že vošiel k hriešnemu človekovi, ale aj pre nás, čo sme tento predsudok prijali. Zachej – malý mýtnik z Jericha – bol veľkým človekom. Bol odťatý zo stromu Izraela, bol predsudkami vylúčený. Ježiš ho vracia späť a svojím „pozvaním sa“ k nemu do domu dáva mu šancu, aby prijal Božie kráľovstvo.
Bohatý popredný muž (paralela bohatého mládenca) z predchádzajúcej kapitoly (Lk 18,18-23) zachovával navonok všetko, ale vnútri nevedel prijať bohatstvo Božieho kráľovstva a zo stretnutia s Ježišom odišiel smutný. Ježiš ho odhalil. Podobne je odhalený Zachej. Jeho skrývaná spravodlivosť (byť spravodlivým medzi mýtnikmi asi nebolo ľahké) je pripravená prijať Ježiša. Zachej ho s radosťou prijíma do svojho domu, kde vyjde najavo aj jeho spravodlivosť na prekvapenie všetkých , ktorí ho odsudzovali ako hriešneho človeka.

© Štefan Novotný 2.11.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *