31. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

31_cezrok_C_ek (720x480)Zachej stojac pred Pánom si uvedomil a priznal svoju hriešnosť. Bol to človek, ktorý si priznal, že vo svojom živote nejednal iba čestne. Neostal iba pri priznaní, ale pred Ježišom povedal: „Ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Dnes neustále počúvame rôzne sľuby od politikov, zamestnávateľov, zamestnancov, nezamestnaných,… A aj my často vyslovujeme sľuby, ktoré nedokážme alebo nechceme splniť. Ježiš napriek týmto našim slabostiam k nám prichádza a povzbudzuje nás k tomu, aby sme pracovali na svojom zdokonaľovaní napriek všetkým ľudským slabostiam. Z dnešného evanjelia sa dozvedáme, že Zachej bol mýtnikom a bol bohatý. Už v predošlých zamysleniach sme sa venovali problematike bohatstva. Dnes sa budeme venovať práci. Postoj k práci sa zmenil. Niekedy práca bola veľmi vysoko cenená. Predovšetkým išlo o prácu v poľnohospodárstve a remeselníctve. Tieto dve oblasti boli vysoko hodnotené. Keď sa dnes opýtame ľudí, čo by chceli robiť, väčšina z nich odpovedá: „Riadiť firmu.“ Je to častá odpoveď, ktorá prirodzene vyplýva z rôznych faktorov. Práca v službách sa stala veľmi obľúbenou. Nielen pre jej ľahkosť a jednoduchosť v zmysle prevažne psychickej činnosti pred fyzickou, ale aj z dôvodu vyššieho zárobku. Tieto a aj mnohé iné faktory ovplyvňujú celkovú situáciu na Slovensku. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že mnohé oblasti služieb vykazujú vysokú mieru zamestnanosti a v niektorých oblastiach aj prezamestnanosť. Oproti tomu v poľnohospodárstve máme na Slovensku nedostatok kvalitných odborníkov. Zároveň naša krajina eviduje veľký počet nezamestnaných ľudí. Nezamestnaní ľudia sú bez práce, strácajú pracovné návyky, majú vážne sociálno-ekonomické problémy a sú ohrození nielen sociálno-patologickými javmi, ale aj sociálnymi vylúčením. Ďalšími vážnymi problémami sú v našej krajine korupcia, neetické správanie, nekalý konkurenčný boj atď. Aj takéto problémy spôsobili, že poctiví ľudia a firmy sa obrátili na dodávateľov zo zahraničia. Radšej si objednajú tovary a služby od zahraničných dodávateľov, pre ktorých spokojnosť odberateľa a jasné podmienky sú na prvom mieste.  Takéto postoje priamo ovplyvňujú zamestnanosť. Nachádzame sa v začarovanom kruhu nezamestnanosti. Ľudia stratili záujem pracovať v niektorých oblastiach z rôznych dôvodov, čo priamo ovplyvnilo nedostatok kvalitných odborníkov v týchto oblastiach.  Na druhej strane nedostatočné dodržiavanie pravidiel, nevymožiteľnosť práva a nedodržiavanie platobných prostriedkov spôsobilo objednávanie tovarov a služieb od zahraničných dodávateľov. Zachej v dnešnom evanjeliu sa rozhodol zmeniť svoj postoj. A čo my? Chceme zmeniť svoj postoj? Ak chceme ako krajina napredovať a napriek všetkým ťažkým a zložitým situáciám napredovať, v prvom rade potrebujeme zmeniť postoj k práci. Práca nie je trestom. Práca je darom od Boha. Človek prostredníctvom práce si zabezpečuje potrebné dobrá, zdokonaľuje sa, uľahčuje si život atď. Prostredníctvom práce človek sa realizuje, cíti sa užitočným, môže pomáhať iným a podobne. Správne postoje ovplyvňujú kvalitu života človeka. Ježiš prišiel hľadať a zachrániť to čo sa stratilo. Neznamená to, že človek už neurobí žiadnu chybu. Znamená to, že každú chybu, ktorú človek spraví si v pokore prizná a bude pracovať na svojom zdokonaľovaní.

© Jaroslava Kmecová, 02. 11. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *