8. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Sir 27,5–8)

(5) Ako pri osievaní ostanú na site smeti,
tak je to aj s človekom: len čo začne rozprávať, hneď vidno jeho nedostatky.
(6) V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara
a spravodlivosť človeka v skúške súženia.
(7) Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom,
a slovo odhalí, ako zmýšľa srdce človeka.
(8) Nechváľ nikoho, kým neprehovorí, lebo reč je skúšobným kameňom pre ľudí.

(Sir 27,5–8)

Ľudské charaktery sa odhaľujú v krízových situáciách. Nie je to nič nové. Spomínanú skúsenosť zachytil starozákonný Sirachovec desiatky rokov pred Kristom a nedeľné liturgické čítanie nám ju ponúka v podobe múdroslovného výroku: „V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara a spravodlivosť človeka v skúške súženia“ (v. 6). Ako aktuálne znie toto Božie slovo práve dnes, keď sa u našich východných susedov bojuje a na naše územie prichádzajú ženy s deťmi, aby sa zachránili pred vojnou. Vďaka Bohu za všetkých, ktorí sa rozhodli pomáhať im podľa svojich možností a okolností – materiálne, finančne, modlitbou, osobnou prítomnosťou…

Pohľad Božieho slova na človeka nie je v žiadnom prípade naivný. Pozná charakterné osoby, ale upozorňuje, že je potrebná opatrnosť a múdre rozlišovanie v súvislosti s obsahom, ktorý sa ukrýva „za fasádou“. Zrkadlom ľudského vnútra je rozprávanie (v. 5), slovo (v. 7), reč (v. 8). Hrubé, vulgárne a hlúpe vyjadrenia sú možno pre niekoho vtipné, ale vo svojej podstate sú smutným znakom toho, kam až môže človek klesnúť. Vidíme tiež, že komunikácia sa dnes prenáša za klávesnice počítačov a na displeje mobilov, kde padajú zábrany. Nenechajme sa stiahnuť na úroveň diskutérov, ktorým nie je nič sväté a ktorí vedia iba urážať svojich názorových oponentov.

V našom dnešnom úryvku z Knihy Sirachovec sa Boh ani raz nespomína, zato človekom sa to tu len tak hemží. Ako keby to bola starozákonná príprava na novozákonné tajomstvo Vtelenia, keď sa Boh stal človekom a prišiel do tohto sveta, aby ho obnovil. Boh k nám prišiel ako človek. Kiež aj dnes prichádza prostredníctvom nás a v nás. Kiež by sa ľudia k sebe navzájom chovali ľudsky. Čestnosť a ohľaduplnosť očakávame najmä od svetových lídrov, politikov… a vo všeobecnosti od iných. Ale začať môže a musí každý sám od seba. Kultivujme svoju myseľ dobrom a Kristov pokoj nech obnoví celý svet.

Požehnanú nedeľu a nasledujúce dni.

Foto: Yøe Kovalík.

Staršie zamyslenie k rovnakému čítaniu nájdete v archíve našej stránky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *