8. nedeľa v roku C – slovo k prvému čítaniu (Sir 27)

5 Ako pri osievaní ostanú na site smeti,
tak je to aj s človekom: len čo začne rozprávať, hneď vidno jeho nedostatky.
6 V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara
a spravodlivosť človeka v skúške súženia.
7 Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom,
a slovo odhalí, ako zmýšľa srdce človeka.
8 Nechváľ nikoho, kým neprehovorí, lebo reč je skúšobným kameňom pre ľudí.

(Sir 27,5–8)

Dnešné nedeľné čítanie sa dá dobre čítať od konca. Keď stojíme pred nejakým človekom, je pred nami tajomstvo. Vidíme, ako dotyčná osoba vyzerá, pozorujeme jej mimiku, gestá, pohyby. Ale až keď nahliadneme do jeho vnútra „za fasádu“, doplní sa obraz. Podľa gréckeho textu Septuaginty je týmto testom človeka jeho logismos. Gréčtina daným slovom o. i. vyjadruje úsudok, premýšľanie, schopnosť myslieť. Pointa spočíva v tom, že niekto môže vyzerať fajn, ale jeho myšlienky a argumenty sú zlé.

Uvedený záver o človeku ilustruje Sirachovec troma metaforami z bežného života svojej doby. Prvá metafora je roľnícka (27,5). Ide o proces mlátenia a osievania obilia; spis sa vôbec nevenuje čistému zrnu, ktoré prepadne, ale tomu, čo sa zachytí. Gréčtina tu má výraz kopria, ktorý znamená hnoj. Odkiaľ by sa vzal pri osievaní pšenice? Podľa biblistov sa tu píše o zvyškoch výkalov dobytka, ktoré boli zašliapané a prichytili sa na slamu. Podobne je to s ľuďmi; v ich uvažovaní (logismos) je prítomná iba skybala. Tento pejoratívny výraz môže označovať špinu, ale aj výkaly. Na Slovensku by sme povedali, že dotyčný „má v hlave otruby“. V gréckom texte je zachytené, že človek má v hlave…

Druhá metafora (27,6) je z hrnčiarskeho prostredia a tretia (27,7) bude blízka záhradkárom, ktorí pestujú ovocné stromy. Ako pec testuje nádoby hrnčiara, tak testom človeka je jeho dia-logismos; a ako ovocie ukazuje, že strom je kultivovaný, tak reč (logos) odhaľuje srdce človeka. Srdce je samozrejme považované za sídlo myslenia. Pri pohľade na kontext našej perikopy vidíme, že cestu zdravého rozumu lemuje bázeň pred Pánom (27,4) na jednej strane a spravodlivosť na druhej (27,9). Dbajme o nich aj v tomto fašiangovom čase.

Jozef Kohut 2. 3. 2019

One Comment on “8. nedeľa v roku C – slovo k prvému čítaniu (Sir 27)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *