9. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

9_cezrok_C_ek (720x479)Pozornosť v tomto evanjeliu je venovaná stotníkovi a jeho sluhovi. Stotník predstavuje starostlivého zamestnávateľa, starostlivého zamestnanca, starostlivého dodávateľa, starostlivého učiteľa,…. Zrejme po tejto vete si mnohí povedia: utópia. V médiách sa pretriasajú v tomto čase témy: banánová republika, korupcia, rôzne škandály, byrokracia, štrajky… Kam kráčame? Uvedomujeme si aké sú naše postoje, ktoré sa prejavujú v našom správaní? V praxi sa stretávame s viacerými fenoménmi. Napríklad vo vzťahoch zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ je pod tlakom zníženia ceny poskytovanej služby alebo tovaru. Musí často pristúpiť k zníženiu ceny, aby získal zákazku a jeho zamestnanci mali prácu. Zároveň za prácu zamestnancom nemôže zaplatiť takú odmenu, akú by si zaslúžili, pretože nemá dostatok finančných prostriedkov. Zamestnanec nie je informovaný o týchto veciach, cíti sa ukrivdený a je nespokojný. Prirodzene aj zamestnávateľ aj zamestnanec sú v takýchto prípadoch pod tlakom. Ale zabúdajú medzi sebou rozprávať. Nepovedia si tieto informácie a tak vznikajú konflikty a nedorozumenia. Druhým fenoménom je vzťah dodávateľa a odberateľa. Dodávateľ dodáva tovar alebo službu, z ktorej chce mať čo najväčší zisk. Ale aj tu musia byť stanovené podmienky (či ústne alebo písomné), ktoré by mali byť dodržané. Zabudli sme na férový obchod. Doručiť tovar alebo službu za vopred dohodnutých podmienok, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu a túto cenu aj zaplatiť v čas. Porušovanie týchto dohôd spôsobuje vážne problémy účastníkom dohôd.  A tak by sme mohli pokračovať ďalej a podrobne rozoberať aj ďalšie vzťahy týkajúce sa napríklad rodiny a rodinného rozpočtu, našli by sme ďalšie príklady. Môžeme si to aplikovať do akejkoľvek oblasti nášho života. A tu zisťujeme, aká dôležitá je vzájomná komunikácia, ktorá pravdivo pomenúva aktuálnu situáciu v našich vzťahoch. Pozrime sa na stotníka. Pre neho bol jeho sluha veľmi dôležitý. Ba čo viac, on sa vybral za Ježišom, aby prosil o uzdravenie pre sluhu. Stotník nebol ľahostajný voči svojmu sluhovi. Ba naopak, mal o neho záujem. Nepovedal si, že je veľa ľudí, ktorí čakajú na miesto jeho sluhu. Ani nepovedal, že momentálna situácia, v ktorej sa jeho sluha nachádza, je mu ľahostajná. Ba naopak, uvedomujúc si svoju hriešnosť povedal: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe.“ Zamyslime sa nad sebou, svojimi postojmi a svojim správaním. Ak nám záleží na rozvoji našej firmy, v ktorej pracujeme, je potrebné sa z iného uhla pohľadu pozrieť na kvalitu našej práce, na vzťahy v zamestnaní, na finančné ohodnotenie. Nehovorím, že máme byť spokojní s málom a ani netrvám na tom, že je dobé nechať sa utláčať. Ale do popredia dávam múdrosť.  „Ona mi vykvitla ako skoré hrozno, moje srdce v nej nachádza potechu. Moja noha vykročila na priamu cestu, vyhľadávam ju od svojej mladosti. Len trochu som napol sluch a počul som ju; našiel som mnoho múdrosti a veľký pokrok som v nej urobil. Oslavovať budem toho, čo mi dáva múdrosť. Rozhodol som sa, že budem žiť podľa nej. Usiloval som sa o dobro a zahanbený nebudem.“ (Sir 51, 17 – 27) V múdrosti a v pravde vychovávajme a učme nám zverených ľudí a sami sa o múdrosť usilujme. Stotník nám svojím postojom dáva svedectvo, že nemajú nám byť ľahostajné vzťahy, ani postoje a ani budúcnosť.

© Jaroslava Kmecová, 27.05.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *