9. nedeľa rok C – pohľad psychológa

9_cezrok_C_ps (720x480)V nedeľnom evanjeliu počúvame o uzdravení stotníkovho sluhu, ktoré sa udialo bez toho, aby Ježiš za ním prišiel. Aj komunikácia medzi Ježišom a stotníkom prebieha skrz jeho priateľov. A aj to stačilo na to, aby Ježiš tento zázrak urobil. Stotník, sluha, Ježiš. Každá z týchto postáv disponuje určitým sociálnym statusom.
Každý človek má určité postavenie, ktoré mu prináša určité práva a povinnosti. V našej spoločnosti sa ľudia triedia a zoraďujú do skupín na základe kritérií, ktoré považuje daná spoločnosť  za podstatné. Statusy objektivizujú, oddeľujú jedných ľudí od iných, čím jednotlivca zaraďujú do spoločenských účelných kategórií. Status je pojem, ktorý sa používa na označenie postavenia v spoločenskom systéme. K statusu sa viaže aj pojem sociálna rola, pod ktorou sa rozumie také správanie, ktoré sa očakáva od držiteľa určitého statusu. Niektoré statusy sú dané od narodenia. O takomto statuse sa hovorí ako o tzv. askriptívnom (pripísanom) statuse. Príkladom askriptíveho statusu môže byť kasta, čiže zoskupenie ľudí, známe najmä z Indie. V Indii sa človek narodí do určitej kasty a nemôže ju zmeniť. Askriptívnym statusom je tiež dedičný titul napr. lord. Keď človek nie je spokojný so svojím askriptívnym statusom snaží sa zmeniť svoju sociálnu rolu. Okrem tohto typu statusu poznáme status získaný napr. vzdelaním, profesiou a pripísaný, ktorý je napríklad podmienený vekom, autoritou.
V nedeľnom evanjeliu bol stotník požehnaný vykonaním zázraku práve preto, že nehľadel na svoju sociálnu rolu a pokorne hoc aj cez priateľov pristúpil pred Ježiša, ktorý si svoj sociálny status ešte len budoval cez rôzne zázraky a uzdravenia. Ale aj tak mu prislúchal status syna stolára. Stotník svojim „nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu“ dokazuje pokoru a vieru v Ježišovu moc. Niektorí z nás majú práve s týmto problém. Pri budovaní svojho sociálneho statusu sa niektorí ťažko obzerajú a pozerajú dole, kde aj niekedy oni sami začínali a nedokážu sa už ani rozprávať s ľuďmi mimo ich sociálny status. Práve stotník by im mal byť svojou pokorou príkladom. Veď Ježiš na inom mieste hovorí „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“(Mt 25,40)
Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *