Jednému nerozumiem,

Prophetz Nazareta si odišiel bývať do Kafarnauma.“

„Odišiel. A čo?“

„Že čo?! Predsa, že si tam neodišiel bývať iba tak, ale aby sa splnilo, čo o tom povedal prorok Izaiáš.  Ako mohol čosi také Izaiáš povedať, keď bol na zemi 800 rokov pred tebou? To je sila!“

„Nezabudni, ja som bol skôr, ako Izaiáš.“

„Je to pre mňa zložité. Boh posielal prorokov, aby hlásali jeho slovo.  Tak často sa to v Písme hovorí: ´to a to sa stalo, aby sa splnilo, čo povedal nejaký prorok.´ Odkiaľ mohli proroci vedieť, čo sa stane o niekoľko storočí?“

„Boli povolaní Bohom.“

„To je také…, keď ľudia nevedia na niečo odpovedať, tak sa vyhovoria na Boha.“

„Chcel by som byť za každých okolností jedinou istotou, nie výhovorkou.“

„Takže proroci boli fakticky povolaní Bohom?“

„Fakticky. Ich poslaním nebolo prorokovať pre vlastnú slávu, pre peniaze, ale mali ukázali na moc Boha a na potrebu pokánia.“

„Pokánia? A to čo má byť?“

„Zhrešil si dnes?“

„Nie.“

„Vysmieval si sa spolužiakovi, ktorý chodí v zaplátaných nohaviciach?“

„Áno, ale všetci… Aha. Je mi to ľúto.“

3. nedeľa v Cezročnom  období

© Júlia Hubeňáková,  26. 1. 2014

 

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl bývajúci dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. Mt 4, 12-23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *