Krst Pána A – slovo k evanjeliu (Mt 3,13-17)

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,13-17)

Ježišov príchod z Galiley k Jordánu mal jediný cieľ – dať sa Jánovi Krstiteľovi pokrstiť. To znamenalo vyznať hriechy a ponorením v Jordáne vyjadriť rozhodnutie zachovávať Mojžišov zákon a tak sa pripravovať na príchod Mesiáša. Ježišovo rozhodnutie sa však vôbec nepáčilo Krstiteľovi. Len evanjelista Matúš uvádza tento dialóg medzi Jánom a Ježišom. Odporovanie Jána Krstiteľa je pochopiteľné vo svetle jeho predošlého kázania. Zástupom vravel o Mesiášovi, ktorý bude mocnejší ako on a ktorému nie je hoden nosiť obuv. Navyše prichádzajúci Mesiáš bude ponárať ľudí do Božieho Ducha a prevádzať cez oheň. Odporovanie Jána Krstiteľa Ježišovi môžeme teda považovať za Jánovo ukázanie na Ježiša. Odporovanie Ján Krstiteľa Ježišovi v jeho snahe dať sa pokrstiť však má ešte jednu úlohu – pripravuje pôdu pre prvé Ježišove slová v Matúšovom evanjeliu: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“

Ježiš svojím príchodom a nečakanou žiadosťou o krst dáva Jánovi Krstiteľovi možnosť, aby ho identifikoval ako Mesiáša a tak splnil svoje poslanie. Ján Krstiteľ svojím odporom dosvedčuje, že Ježiš je tým Mesiášom, ale ako prorok a Boží muž vie, že nie je nič múdrejšie ako poslúchnuť Mesiáša a tak namiesto slávnostnej reči o Mesiášovi, namiesto verejného vyzdvihnutia poslúchne a verejne ho ponára v Jordáne, tak ako každého iného kajúceho Žida. A práve vtedy, keď sa Ján Krstiteľ vzdáva svojej oslavnej reči na Mesiáša a zmĺkne, ozve sa mimoriadnym spôsobom Boh a predstavuje Mesiáša. Ján Krstiteľ, tento veľký prorok prirovnávaný k Eliášovi, môže zažiť to, čo zažil Eliáš na Horebe – Božie zjavenie, teofániu. Ján Krstiteľ, na rozdiel od nás, netušil, čo sa stane, keď poslúchne Ježišovu výzvu. Výsledkom bolo svedectvo zhora.

Zdá sa mi, že Ježiš sa chce dať pokrstiť aj nám. Chce, aby sme vydali o ňom svedectvo – splnili všetko, čo je spravodlivé – a mocou Ducha Svätého nechali Otca hovoriť o Synovi. Svätý Ján Krstiteľ oroduj za nás!

Štefan Novotný, 7.1.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *