Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – pohľad ekonóma

Trojica_C_ek (720x480)Dnešné ekonomické zamyslenie možno začať spolu s pápežom Levom XIII., ktorý napísal encykliku Rerum novarum: „Veľkou výsadu človeka, tým, čo ho robí človekom a podstatne ho odlišuje od zvieraťa, je inteligencia, čiže rozum.“ (LEV XIII. – Rerum novarum) Ježiš dnes ubezpečuje svojich učeníkov o tom, že im dá Ducha pravdy. Duch pravdy – Duch Svätý nás uvedie do plnej pravdy. Od čias Ježiša Krista až po dnešok, stále Duch Svätý nám dáva múdrosť, ktorá nás má posúvať dopredu. V tomto Duchu máme sa usilovať o rozvoj svoj, svojej rodiny, komunity, spoločnosti, krajiny, v ktorej žijeme. Ľudská pracovitosť postavila dediny, mestá, kostoly, nádherné budovy, skvosty,… Kam smerujeme? Nechávame sa inšpirovať Duchom pravdy, ktorý nás uvádza do plnej pravdy? Oslavuje sa cez našu prácu a námahy náš Boh?  „Trpieť a znášať to je dedičstvo človeka, a tak nech by sa čokoľvek podniklo alebo o čokoľvek pokúsilo na úplné odstránenie utrpenia zo sveta, niet síl ani schopností, čo by to dokázali. Tí, ktorí tvrdia, že  to dokážu, a sľubujú biednym život zbavený bolestí a námah, samý pokoj a potešenie, zavádzajú ľud a ťahajú ho nacestu, ktorá vyústi ešte do väčších bolestí, než sú tie súčasné. Lepšie je vidieť situáciu človeka takú, aká je a zároveň, ako sme povedali, získať odinakiaľ liek na tieto zlá. Kresťanstvo zastáva spoluprácu medzi spoločenskými triedami. Najškodlivejšou myšlienkou v tejto otázke je predpokladať prirodzené nepriateľstvo jednej spoločenskej triedy voči druhej; ako keby sama prirodzenosť postavila bohatých a proletárov do nezmieriteľného súboja medzi sebou. Je to v zásadnom protiklade s rozumom i pravdou.“ (LEV XIII. – Rerum novarum) Možno si tu položiť otázku o čom to tento pápež píše. Prečo píše o nepriateľstve? Čo nám chce tým povedať? Aké je nepriateľstvo z ekonomického pohľadu? Je to veľmi jednoduché. Každý podnikateľ a pracujúci  chcú dosahovať zisk zo svojej činnosti. To nie je zlé, tak to má byť. Ale neostávajme iba pri tom, ale poďme hlbšie. Aký postoj zaujímame k tomuto zisku?  Je potrebné sa zamyslieť nad tým, či zisk nedosahujeme na úkor vzťahov so svojou rodinou, partnermi v práci, vzťahmi so zamestnancami, vzťahmi s klientmi. A neostávajme iba pri skúmaní vzťahov, ale poďme hlbšie. Skúsme rozmýšľať nad tým, či náš zisk nedosahujeme na úkor znečisťovania životného prostredia, ekologickejšej výroby, na úkor zníženia kvality, ktorú napriek nedodržaniu postupov, deklarujeme a podobne. „Pravdou je, naopak, že podobne ako v ľudskom tele jednotlivé údy sa navzájom dopĺňajú  a vytvárajú harmonický pomer, ktorý nazývame súmernosť, tak aj v občianskom spolužití prirodzenosť chcela, aby sa tieto dve triedy zladili spolu, a tak vytvárali rovnováhu. Jedna bezpodmienečne potrebuje druhú: niet kapitálu bez práce, ani práca nemôže byť bez kapitálu. Svornosť tvorí krásu a poriadok vecí tam, kde trvalý konflikt nemôže priniesť iné než zmätok a barbarstvo. A na upokojenie rozporu, ba na odhalenie samotných koreňov má kresťanstvo obdivuhodnú hojnosť síl.“ (LEV XIII. – Rerum novarum) Nie tak dávno sa rodiny stretávali a vzájomne si nezištne pomáhali a budovali nielen rodinné putá, ale odovzdávali si aj remeslá, poznatky, vedomosti, skúsenosti. Ľudstvo vzájomne vzrastalo preto, že do každej oblasti svojho života pustili Ducha pravdy a nechali sa ním viesť. Nezabúdajme na naše kresťanské korene. Nech ľudia v našom okolí, práci i rodine vidia v nás pôsobenie Ducha pravdy.

© Jaroslava Kmecová, 25.05.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *