Obetovanie Pána – slovo k prvému čítaniu (Mal 3,1-4)

l amoureToto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov. Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch predošlých, ako v rokoch dávnych.“
(Mal 3, 1-4)

Kniha proroka Malachiáša (z hebr. malaki – môj posol) je rozdelená na tri krátke kapitoly. V spise zaznieva kritika kňazov, neporiadkov v manželskom živote a v odovzdávaní desiatkov. No na úplnom začiatku je vyznanie Božej lásky „miloval som vás“. (Mal 1,2) Boh uisťuje svoj ľud, že ho vždy miloval a nezmenil sa, aj keď oni sa pýtajú: „Čímže si nám preukazoval lásku?“

V centre textu je príchod Pána do svojho chrámu. Za slovom Pán sa tu skrýva hebr. výraz adon, ktorým označuje Boha ešte Izaiáš (napr. Iz 10,16) Prečo práve do chrámu? Lebo je tam chaos. Synovia Léviho, ktorí majú konať službu v chráme, slúžia nedbalo, nespravodlivo. Boh príde, aby ich očistil a zošľachtil. Božie pôsobenie sa tu prirovnáva k vytápaniu kovov (porov. Prís 17,3; 27,21) a praniu oblečenia. Čo sa chce týmto konaním dosiahnuť? Aj keď by sa dalo čakať zničenie, cieľom je obnova, aby sa Bohu opäť zapáčila obeta Júdu a Jeruzalema.

Popri téme Pánovho príchodu určite zaujme aj poslanie anjela (dosl. posla), ktorého úlohou je dohliadnuť na prípravu cesty. On sám ešte „nerobí poriadky“, len „prípravné kroky“. Nový zákon ho identifikuje s Jánom Krstiteľom, ktorý pripravuje cestu Ježišovi, anjelovi zmluvy, Božiemu Synovi. Nikto z nás nemôže zniesť deň jeho príchodu a obstáť. Všetci potrebujeme očistenie, ktoré prináša. A on vskutku neprišiel odsúdiť, ale spasiť. (Jn 12,47)

© Jozef Kohut, 5.2.2014
(foto: Anna Macková)

One Comment on “Obetovanie Pána – slovo k prvému čítaniu (Mal 3,1-4)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *