13. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

13_cezrok C ek (720x480)Predchádzajúcu nedeľu sme sa zamýšľali nad múdrosťou. A v dnešnom nedeľnom evanjeliu, nám Ježiš dáva múdre rady. A zároveň nám chce pripomenúť, že „všetka múdrosť je do Pána, Boha, vždy bola u neho (a je pred vekmi).“ (Sir 1,1) V tomto evanjeliu môžeme nachádzať odpovede na naše otázky, s ktorými sa aj ja často stretávam pri mnohých rozhovoroch. Sú to napríklad tieto: Oplatí sa dnes žiť čestne? Veď nik nekoná spravodlivo, prečo by som mal ja začať? Veď tu sa každý na každého vyhovára, tak prečo by som ja nemal? Veď nikto nerobí poctivo, prečo mám ja poctivo pracovať? A Ježiš v dnešnom evanjeliu nám hneď dáva aj odpoveď, keď hovorí: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ Ako by nám chcel tým povedať, že my máme žiť čestne, aby to všetci videli a mohli nás nasledovať. Aby sme v tom Božom kráľovstve neboli sami, ba naopak, aby sme sa tam mohli tešiť s našimi kolegami, spolupracovníkmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi atď. Dnešné evanjelium svoju pozornosť sústreďuje na sociálne problémy. Preto sa budeme venovať aj problematike verejnoprospešných organizácií, ku ktorým patria aj nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Častokrát sa v týchto inštitúciách stáva, že ich honba za materiálnymi vecami je na hrane s ich štatútmi, etickými a morálnymi princípmi. Jeden človek píše: „Pracujem v takzvanej verejnoprospešnej inštitúcii. Nastúpil som s veľkým entuziazmom. No postupom času som si všimol, že aj tu ide len o peniaze a nie o etické kvality a ľudské štandardy, hoci navonok sa to, prirodzene, prezentuje takýmto spôsobom. V skutočnosti sa všetko podriaďuje ekonomickému úspechu a tlaku čo najviac ušetriť. Kto sa proti tomu ozve, zostane na nízkej pozícii a nepostúpi ďalej. Ako sa mám postaviť k takejto dvojtvárnosti“ (Anselm Grűn – Čo mám robiť?) A Anselm Grűn, benediktínsky mních, odpovedá tomuto človeku takto: „Financie sú akiste veľmi dôležité. No nesmieme sa nechať tyranizovať čisto ekonomickými hľadiskami. Ukážte, že máte chrbtovú kosť a tlačte na to, aby sa nestávalo, že programové línie sa vytlačia na lesklom papieri a potom sa odložia do zásuvky. To oberá o motiváciu všetkých. Dobre sa dá pracovať iba vtedy, keď sa nároky a realita navzájom približujú, až sa stotožnia. Neukazujte iba prstom, lebo v takom prípade sa vedenie bude len vyhovárať. Odvolávajte sa na spoločne vypracované línie. Požadujte od kolegov, aby si položili otázku, ako to či ono opatrenie korešponduje s programovými líniami. A dávajte si pozor na reči. V čom naša kuloárna reč protirečí našim vznešeným cieľom? Naša reč nás prezrádza. Žiaľ, aj v sociálnych inštitúciách sa neraz hovorí tvrdou a chladnou rečou. Poukážte na schôdzach na to, akým slovníkom sa rozpráva. A dôverujte v to, že máte na svojej strane aj iných, čo zmýšľajú rovnako ako vy. Ak budete konať v súčinnosti s nimi, nebudú môcť ostatní zamiesť problémy pod koberec. Vaše názory sa ako kvas rozšíria po celej inštitúcii. Nestrácajte nádej.“ (Anselm Grűn – Čo mám robiť?) Každý človek, ktorý koná múdro, prináša nádej, že veľa veci sa môže zmeniť. Znova sa vráťme k Ježišovým slovám v dnešnom evanjeliu, ktoré by sme mohli v ekonomike parafrázovať nasledovne: Nechaj, nech ľudia robia veci podľa svojho poznania. Ty choď a ukáž im, že sa dá konať múdro, spravodlivo a čestne!
© Jaroslava Kmecová, 23. 06. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *